EN

loving {adjektiv}

volume_up
Benevolence, loving kindness against hatred.
Vänlighet, kärleksfull snällhet mot hat.
This is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
Det är inte alls likt någon som kommer från en kärleksfull, omtänksam och opolitisk familj.
Why would we do this, when what most of these women need most is a stable, loving relationship in their life?
Varför skulle vi göra det när en stabil och kärleksfull relation är just det som de flesta av dessa kvinnor behöver i sitt liv?
Having a loving invested mother is the ideal for a child, which we should make every effort to accommodate where a woman wants to be available to her child in those early years.
Att ha en älskande mor nära sig är idealiskt för barnet, vilket vi bör göra allt för att tillmötesgå om kvinnan vill vara tillgänglig för barnet under dess första år.

Användningsexempel för "loving" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs this a loving act of generosity... or am I going to pay for this later?
Är det här en kärleksgivmidhet... eller kommer jag få betala för det här senare?
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Lika långvarigt kommer de fredssträvande folkliga krafternas kamp att bli.
EnglishWe share the blame if the democratic and peace-loving forces are weakened.
Vi bär alla skulden till att de demokratiska och fredsälskande krafterna försvagas.
EnglishYes, there are many families willing to give loving homes to children.
Ja, det finns många familjer som är villiga att ge kärleksfulla hem till barnen.
EnglishSeeking refuge was praised as a freedom-loving act, which presupposed universal solidarity.
Flykt prisades som en frihetsälskande handling, som alla borde vara solidariska med.
EnglishWe cannot demand that our citizens take a freedom-loving, democratic approach to life.
Vi kan inte kräva att våra medborgare ska ha en frihetsälskande, demokratisk syn på livet.
EnglishThese two words of accusation can destroy the innocent lives of peace-loving citizens.
Ibland kan jag inte låta bli att tänka på vad framtiden kommer att medföra i detta avseende.
EnglishShe needs to remain in the loving care of Alison and Robert.
Hon måste få bli kvar hos Alison och Robert som har visat en sådan omsorg om henne.
EnglishSun-loving northerners wish to thank both the Commission and the rapporteur and shadow rapporteurs.
Solälskande nordbor tackar såväl kommissionen som föredraganden och skuggföredragandena!
EnglishThese two words of accusation can destroy the innocent lives of peace-loving citizens.
Dessa två ord, framförda som anklagelse, kan förstöra livet för oskyldiga och fredsälskande medborgare.
EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
Det är inte alls likt någon som kommer från en kärleksfull, omtänksam och opolitisk familj.
EnglishIn short, we're capable of loving more than one person at a time.
Kort och gott, vi är kapabla att älska mer än en person i taget.
EnglishWe owe it to the peace-loving people of this island which attracts so many European tourists.
Det är vi skyldiga de fredsälskande människorna på denna ö som lockar så många europeiska turister.
EnglishThey are a peace-loving people who are thrown into prison in their thousands.
Vi har nåtts av hårresande berättelser och vittnesmål om hur fredliga människor kastas i fängelse i tusental.
EnglishI wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
Jag önskar Ungern lycka till, mitt frihetsälskande hemland.
EnglishMEPs with a fresh, freedom-loving vision should throw this report straight in the bin.
Parlamentsledamöter med en frisk, frihetsälskande vision bör kasta det här betänkandet rakt i papperskorgen.
EnglishHis own daughter...... burnt alive...... for loving me.
Sin egen dotter...... brändes levande...... för att hon älskade mig.
EnglishThese courageous people, along with all peace-loving people in the Middle East, deserve our support.
Tiden har kommit för att säga hur sakerna faktiskt ligger till.
EnglishI doubt that a loving couple would be interested in the length, diameter and thickness of a condom.
Jag tror inte att ett förälskat par intresserar sig för längd, bredd eller tjocklek hos ett kondom.
EnglishMadam President, we are facing a war against terrorism that all freedom-loving people must embrace.
Fru talman! Vi står inför ett krig mot terrorismen som alla frihetsälskande folk måste ställa sig bakom.

"loving gesture" på svenska

loving gesture
Swedish
  • kärleksfull gest
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"loving grandfather" på svenska

loving grandfather
Swedish
  • kärleksfull farfar
Mera chevron_right

"loving grandmother" på svenska

loving grandmother
Swedish
  • kärleksfull mormor
Mera chevron_right