EN

lovely {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
lovely (även: nice)
Det är ett härligt jävla krig.
Mr President, first of all, I would like to say that it is lovely it is to see Mr Dimas back.
Först vill jag säga att det är härligt att se att Stavros Dimas är tillbaka.
Vilket härligt ställe!
Lovely big golden chips with a nice piece of fried fish.
Härliga stora gyllene bitar med en fin bit friterad fisk.
Det är den härliga kärleken.
lovely (även: comely, fair, gainly)
Yeah, well, thank you, young lovely... but I'm a little worn out.
Tack för erbjudandet men jag är för trött.
2. "beautiful and pleasant"
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Tack för en underbar kväll! Sov så gott!
Or might we actually occasionally be something like the selfless altruist depicted in Rembrandt's lovely, lovely sketch here?
Eller kan vi faktiskt ibland vara som den osjälviske altruisten skildrad här i Rembrandts underbara skiss?
I grabbed all the reference, and I found this lovely piece of reference.
Jag undersökte alla sorters referensramar, och jag hittade denna underbara referensram.
And from that point of view we turned it into a lovely project.
Och med det perspektivet gjorde vi det till ett förtjusande projekt.
Why is this lovely word 'flexibility' a problem?
Varför är detta förtjusande ord ”flexibilitet” ett problem?
Är det inte förtjusande?
You may be the lovely dust through which God will work his purpose.
Du kanske är det ljuvliga stoft genom vilket Gud kommer att nå sitt ändamål.
Then we made these legs that are cast in soil with a potato root system growing in them, and beetroots out the top, and a very lovely brass toe.
Sedan gjorde vi dessa ben, av jord med ett potatisrotsystem i sig, rödbetor högst upp och en ljuvlig mässingstå.

Användningsexempel för "lovely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese last few weeks have really been something for my lovely wife and me.
De senaste veckorna har verkligen varit något att bita i för min fru och mig.
EnglishI grabbed all the reference, and I found this lovely piece of reference.
Jag undersökte alla sorters referensramar, och jag hittade denna underbara referensram.
EnglishI wish I could resign every time we met in order to listen to this lovely music.
Jag önskar att jag kunde avgå varje gång vi träffas för att få lyssna på denna underbara musik.
EnglishAnd then you think of how lovely beings are when they are happy, when they are satisfied.
Och sedan tänker du på hur kärleksfulla varelser är när de är glada, när de är belåtna.
EnglishYou may be the lovely dust through which God will work his purpose.
Du kanske är det ljuvliga stoft genom vilket Gud kommer att nå sitt ändamål.
EnglishIt is a lovely place but I am a bit disappointed to see that none of them has a suntan.
Det är en härlig plats men jag är lite besviken att ingen är solbränd.
EnglishI am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
Jag är säker på att den vackra lantgård som Joseph Daul äger är skyddad genom en brandförsäkring.
EnglishI would also like to thank the Members for a lovely debate and an intense exchange of views.
Jag vill också tacka ledamöterna för en givande debatt och ett intensivt utbyte av åsikter.
EnglishI, too, shall endeavour to be brief on this lovely evening, hence just three points.
Även jag vill försöka att fatta mig kort denna vackra kväll.
EnglishAnd then the fourth step, you go to what is called "lovely love."
Och så det fjärde steget, så går du till det som kallas härlig kärlek.
EnglishMr President, first of all, I would like to say that it is lovely it is to see Mr Dimas back.
(EN) Herr talman! Först vill jag säga att det är härligt att se att Stavros Dimas är tillbaka.
EnglishPerhaps they are in lovely villas by lovely beaches, getting a nice tan.
Kanske i vackra villor vid vackra stränder för att sola sig.
EnglishAnd from that point of view we turned it into a lovely project.
Och med det perspektivet gjorde vi det till ett förtjusande projekt.
EnglishIn Denmark, we have a lovely song that our family often sings.
Vi har en härlig sång i Danmark som vi ofta sjunger inom vår krets.
EnglishAnd for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
På grund av det, skulle publiken -- den underbara, vackra publiken -- leva lyckliga i alla sina dagar.
EnglishMr President, Commissioners, solidarity is a lovely word.
Herr talman, kommissionsledamöter! Solidaritet är ett fint ord.
EnglishOne lovely experiment was done by Kurt Gray and Dan Wegner.
Ett ljuvligt experiment utfördes av Kurt Gray och Dan Wegner.
EnglishAnd as you can imagine, it is a lovely and very energetic time.
Som ni förstår är det en behaglig och energisk tid.
EnglishLovely big golden chips with a nice piece of fried fish.
Härliga stora gyllene bitar med en fin bit friterad fisk.
EnglishWhy is this lovely word 'flexibility' a problem?
Varför är detta förtjusande ord ”flexibilitet” ett problem?

"lovely garden" på svenska

lovely garden
Swedish
  • härlig trädgård
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"lovely gift" på svenska

lovely gift
Swedish
  • härlig gåva
Mera chevron_right

"lovely girl" på svenska

lovely girl
Swedish
  • härlig flicka
Mera chevron_right