"lost generation" - Svensk översättning

EN

"lost generation" på svenska

lost generation
SV
  • förlorad generation

Användningsexempel för "lost generation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

In me they see that ours is not a lost generation.
So he thought that they were a lost generation.
We feel like a lost generation, but we use that.
One in every three unemployed are under 30 years old leading them to be dubbed "the lost generation".
Speaking for the lost generation -- the gangstas, the drug dealers.
That's why we have been estimated as "the lost generation" and know nothing where to go next.

Användningsexempel för "lost generation" på svenska

EnglishWhat is more, European consumers, and especially the younger generation, have lost interest in products of this kind.
Dessutom har de europeiska konsumenterna, och särskilt den unga generationen, tappat intresset för denna typ av produkter.
EnglishThere is a lost generation of Somali professionals - doctors, teachers, civil servants - who fled the country before the war and have not returned.
Somalia har förlorat en hel generation yrkesutövare - doktorer, lärare, statstjänstemän - som flydde landet före kriget och som inte har återvänt.
EnglishThey make it easy to understand why young people are taking to the streets, for example on the Puerta del Sol, and why we are increasingly talking about a lost generation.
De gör det lätt att förstå varför unga människor hamnar på gatorna, till exempel på Puerta del Sol, och varför vi alltmer börjat tala om en förlorad generation.

Liknande översättningar för "lost generation" på svenska

generation substantiv
lost adjektiv