"loser" - Svensk översättning

EN

"loser" på svenska

volume_up
loser {substantiv}
volume_up
bad loser {substantiv}
EN

loser {substantiv}

volume_up
1. "in competition"
loser
volume_up
förlorare {utr.} (i tävling)
Boeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
Parliament proves itself a bad loser when it takes such a line.
Med denna hållning visar sig parlamentet vara en dålig förlorare.
In essence, the question is whether the European Union as a whole emerges a winner or a loser.
I själva verket handlar det om huruvida EU som helhet till slut blir en vinnare eller en förlorare.
2. nedsättande
loser

Användningsexempel för "loser" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishThat regret concerned the procedure and the timing, not the winner or the loser.
Beklagandet gällde förfarandet och valet av tidpunkt, inte segraren eller förloraren.
EnglishIt's no holds barred Texas-rules, no referee and no pay cheque for the loser.
Allt är tillåtet, det finns ingen domare och förloraren får inte betalt.
EnglishYou took this because you were a loser in college while Shake was being a superstar.
Du tog det här jobbet bara för att du var en förlorare i collage, medans Shake var en stjärna.
EnglishIn addition, the loser must be given the means to make his criticism known to the voters.
Därtill måste förloraren ha medel att föra ut sin kritik till väljarna.
EnglishThe poor population of the small state is actually the big loser in terms of all these problems.
Den lilla statens fattiga befolkning är i själva verket den som drabbas hårdast av problemen.
EnglishThe loser shall be given an immediate game over and will be evacuated permanently from the game.
För förloraren är det game over han åker för alltid ut ur spelet.
EnglishThe European idea sustained serious damage at the summit, at which it was the real loser.
Den europeiska idén fick utstå allvarliga skador vid toppmötet, där idén blev den verkliga förloraren.
EnglishI reject the idea that there is a winner and a loser here.
Jag avvisar idén om att det skulle finnas en vinnare och en förlorare.
EnglishAll the while they do not do so, the European Union is the loser.
Det är Europeiska unionen som är förloraren tills de gör detta.
EnglishParliament proves itself a bad loser when it takes such a line.
Med denna hållning visar sig parlamentet vara en dålig förlorare.
EnglishIn essence, the question is whether the European Union as a whole emerges a winner or a loser.
I själva verket handlar det om huruvida EU som helhet till slut blir en vinnare eller en förlorare.
EnglishAnd there has been, for a long time now, one single loser: Europe.
Och sedan lång tid tillbaka har vi en enda förlorare: Europa.
EnglishIn the last 40 years the loser has been human dignity.
Under de senaste 40 åren har förloraren varit den mänskliga värdigheten.
EnglishWith regard to the rice sector, it should be said that this sector is the main loser from this reform.
När det gäller rissektorn måste det sägas att den är den största förloraren i den här reformen.
EnglishIt appears to me that law firms have gained the upper hand and that the loser in this game is society as a whole.
Jag anser att det räcker med upphovsrättsligt skydd för programvara.
EnglishEvidently one needs to be the loser in a war to be tried and sentenced after that war.
Man måste tydligen först verkligen förlora ett krig helt och hållet för att efter kriget kunna ställas inför rätta och dömas.
EnglishDomestically, they will need to deal with the supporters of the bad loser, Mr Yanukovych, with much tact and reconciliatory skill.
Vi ser alltså att Ukraina, 15 år efter 1991, får en andra chans genom en nystart.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr President of the Commission, I do not think I am a bad loser.
Herr ordförande, ärade kolleger, herr kommissionsordförande! Jag känner mig inte alls som någon dålig förlorare.
EnglishOnce again he has demonstrated that he is a bad loser.
Han har än en gång visat sig vara en dålig förlorare.

Synonymer (engelska) till "loser":

loser