"to lose momentum" - Svensk översättning

EN

"to lose momentum" på svenska

EN

to lose momentum {verb}

volume_up
to lose momentum
Vi får inte tappa fart nu.
Therefore we should not lose momentum on rapidly reaching an ambitious conclusion of the Doha Development Round.
Vi får därför inte tappa fart när det gäller att snabbt nå ett ambitiöst resultat när det gäller utvecklingsrundan från Doha.

Användningsexempel för "to lose momentum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot afford to lose more of the momentum that existed at the beginning of the Nineties.
Vi har inte råd att förlora mer av det momentum som fanns i början på 90-talet.
EnglishIn order not to lose that momentum, which is relative, I have proposed a new objective for 2010.
För att inte tappa detta försprång, som är relativt, har jag föreslagit ett nytt mål för 2010.
EnglishIt is important not to lose momentum on financial reform.
Det är viktigt att inte förlora drivkraften vid en finansiell reform.
EnglishWe must not lose this political momentum and this unique opportunity to revitalise the single market.
Vi får inte tappa denna politiska kraft och missa detta unika tillfälle att förnya den inre marknaden.
EnglishI consider it is important not to lose the momentum.
Jag anser att det är viktigt att vi inte förlorar vår drivkraft.
EnglishOn the contrary, it is particularly important for the stability of the region that the process does not lose momentum.
Tvärtom är det särskilt viktigt för regionens stabilitet att processen inte tappar fart.
EnglishIt is extremely important that we do not lose momentum.
Det är mycket viktigt att vi håller farten uppe.
EnglishThese changes must not lose their momentum, however.
Dessa förändringar får dock inte tappa fart.
EnglishIn order not to lose that momentum, which is relative, I have proposed a new objective for 2010.
Ni vet säkert också att intäkterna från böter till kommissionen för bristande efterlevnad av konkurrensreglerna diskuteras för närvarande.
EnglishTherefore we should not lose momentum on rapidly reaching an ambitious conclusion of the Doha Development Round.
Vi får därför inte tappa fart när det gäller att snabbt nå ett ambitiöst resultat när det gäller utvecklingsrundan från Doha.
EnglishSecondly, to rein back now would be to lose the momentum which has been built up in the new green industries.
Det andra skälet är att vi om vi håller tillbaka nu kommer vi att förlora den kraft som har byggts upp i de nya gröna industrierna.
EnglishIn the current economic climate, we cannot afford to lose momentum in the direction of a real internal market.
Under de nuvarande ekonomiska förhållandena kan vi inte tillåta oss att låta det här tillfället till en riktig inre marknad gå oss förbi.
EnglishAs we pointed out in 1993, the Union must be able to absorb new members without allowing European unification to lose momentum.
Som vi betonade 1993 bör unionen ha förmåga att uppta nya medlemmar och att samtidigt värna den europeiska integrationens dynamik.
EnglishWe do not want to lose momentum now.
EnglishNow that there are Commission proposals on the table we must not lose this momentum and forget the issue until the next accident happens.
Nu när kommissionens förslag har lagts fram får vi inte tappa fart och glömma bort frågan till dess att nästa olycka inträffar.
EnglishEither we create space for a European dimension in knowledge and the transfer of knowledge and we improve together or, as I said before, we will lose time and momentum.
Jag vill inte nu föra någon utdragen diskussion om detta – eventuellt utvecklar jag frågan mer nästa gång.
EnglishSo what we have here is a year's delay, and we were very concerned that we would lose the momentum we have gained through these programmes.
Vad vi har här är alltså en fördröjning på ett år, och vi är mycket oroade över att förlora den drivkraft vi har uppnått genom dessa program.
EnglishIt would be very sad to lose the momentum we had during the negotiations in Geneva by weakening the principle of depositing the instruments of ratification.
Det skulle vara mycket synd om vi tappade den fart vi hade under förhandlingarna i Genève genom att försvaga principen för deponering av ratifikationsinstrumenten.
EnglishHowever, at the same time let me underline that the real critical task for both countries is not to lose any momentum as regards the reforms and their implementation.
Låt mig samtidigt betona att den riktigt svåra uppgiften för de båda länderna inte är att förlora drivkraften när det gäller reformerna och deras införlivande.
EnglishIn the course of this year the Commission is going to continue to do everything to ensure that we do not lose the momentum that we gained at Washington during the G20.
Under detta år kommer kommissionen att fortsätta att göra allt den kan för att se till att vi inte förlorar den drivkraft som vi vann i Washington vid G20-mötet.

Liknande översättningar för "to lose momentum" på svenska

momentum substantiv
angular momentum substantiv