"lord" - Svensk översättning

EN

"lord" på svenska

volume_up
lord {substantiv}
volume_up
Lord Mayor {substantiv}
volume_up
drug lord {substantiv}
SV

"lord" på engelska

EN

lord {substantiv}

volume_up
lord (även: gentleman, man, master)
My lord, there will be a time to grieve for Boromir...... but it is not now.
Herre, det kommer finnas tid att sörja Boromir...... men det är inte nu.
He is the lord of the Nazgûl...... the greatest of the Nine.
Han är herre över Nazgûlerna...... den mäktigaste av de nio.
My lord...... the Council members have been assassinated.
Min herre...... rådets medlemmar har blivit avrättade.
Dread Lord of Darkness, are you not greater than the god of Moses?
Du fruktade mörkrets härskare, är du inte mäktigare än Moses gud?
Eldens härskare, din svans brinner.
Sid, Eldens härskare.
lord (även: milord)
Lord Bethell is, and remains, firmly a member of the British Conservative Group.
Lord Bethell är och förblir en fast medlem av den brittiska konservativa gruppen.
Together with Lord Soames, he was one of the first two British Commissioners.
Han och Lord Soames var de två första brittiska kommissionsledamöterna.
She tried to assassinate Lord Rathbone whilst he was taking afternoon tea.
Hon försökte mörda Lord Rathbone under eftermiddagsteet.
SV

lord {utrum}

volume_up
Lord Bethell är och förblir en fast medlem av den brittiska konservativa gruppen.
Lord Bethell is, and remains, firmly a member of the British Conservative Group.
Han och Lord Soames var de två första brittiska kommissionsledamöterna.
Together with Lord Soames, he was one of the first two British Commissioners.
Hon försökte mörda Lord Rathbone under eftermiddagsteet.
She tried to assassinate Lord Rathbone whilst he was taking afternoon tea.
lord

Användningsexempel för "lord" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLord Bethell is, and remains, firmly a member of the British Conservative Group.
Lord Bethell är och förblir en fast medlem av den brittiska konservativa gruppen.
EnglishIf that is indeed the case, Lord Ashdown will have to consider his response.
Om detta verkligen är fallet måste Lord Ashdown ta sitt svar under övervägande.
EnglishThe Commission agrees with Lord Inglewood in his assessment of this proposal.(1)
Kommissionen håller med Lord Inglewood om hans utvärdering av förslaget.(1)
English   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
   – Herre Gud, jag höll på att applådera jag också, och det får jag inte göra.
EnglishLord knows I have nothing left to prove, much less being the mayor of anything.
Jag har inget mer att bevisa, helst inte att bli borgmästare över ingenting.
EnglishAnd so they appealed to Lord Blackstone to say these airplanes were trespassing.
De vädjade därför till Lord Blackstone - att han skulle säga att flygplanen inkräktade.
EnglishA jester was asked to leave, however, if a lord wished to discuss serious matters.
En hovnarr ombads emellertid att gå ut om hans herre ville diskutera allvarliga frågor.
EnglishThe Lord God be with him, and let him go up.'"
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
EnglishIt is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army' was brought to an end.
Det börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
EnglishThat you may know the power of the Lord, for seven days, Egypt will thirst.
För att du ska känna av Herrens makt kommer Egypten att törsta i sju dagar.
EnglishI made him aware of the fact that it was Lord Bethell who instituted the Sakharov prize.
Jag påtalade för honom att det var Lord Bethell som instiftade Sacharovpriset.
EnglishLike Lord Inglewood, I do not believe that the Council has the answers to these problems.
I likhet med Lord Inglewood anser jag inte att rådet har svaren på dessa problem.
EnglishLord Bethell is right. It was Chechnya and not Russia that I mentioned.
Den ärade Bethell har rätt; jag nämnde inte Ryssland men jag nämnde Tjetjenien.
EnglishLord Bach said that the vote on REACH is a once-in-a-lifetime opportunity.
Lord Bach sa att omröstningen om REACH är en möjlighet som inte återkommer.
EnglishIt is high time that the appalling rule of the 'Lord's Army ' was brought to an end.
Det börjar bli dags att göra slut på Herrens armés upprörande herravälde.
EnglishAs Our Lord himself said: 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Som vår Herre själv sade: ”Låt den som är utan skuld kasta första stenen.”
EnglishTogether with Lord Soames, he was one of the first two British Commissioners.
Han och Lord Soames var de två första brittiska kommissionsledamöterna.
EnglishMy lord, there will be a time to grieve for Boromir...... but it is not now.
Herre, det kommer finnas tid att sörja Boromir...... men det är inte nu.
EnglishThe Lord was angry with me because I disobeyed him by the waters of strife.
Herren var ond på mig för att jag överträdde Honom vid missämjans vatten.
EnglishOne or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
En handfull engelsmän - Lord Byron och några till - åstadkom en del.

Synonymer (engelska) till "lord":

lord
lordly
drug lord
English