"lopsided" - Svensk översättning

EN

"lopsided" på svenska

EN

lopsided {adjektiv}

volume_up
lopsided (även: crooked, lop-sided, oblique, square, wry)
The outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes.
Resultatet skulle emellertid ha blivit en skev lista om vi inte hade antagit regler där vi förband oss att ha en lista med jämn fördelning mellan de båda könen.
lopsided
lopsided

Användningsexempel för "lopsided" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese lopsided relations have the opposite effect politically speaking.
Slutligen måste vi göra åtskillnad mellan principen bakom en säkerhetsmur och dess sträckning.
EnglishThe lopsided emphasis on material goods is bound to have a detrimental effect on our society.
Det ensidiga betonandet av materiella aspekter av tillvaron gagnar absolut inte vårt samhälle.
EnglishAccess to adequate treatment for the citizens of Europe is very lopsided.
EU-medborgarnas tillgång till lämplig vård är mycket ojämn.
EnglishThese lopsided relations have the opposite effect politically speaking.
Dessa skeva relationer får motsatt politisk effekt.
EnglishAmong the new countries, matters appear lopsided.
I de nya länderna är situationen betydligt skevare.
EnglishThis led to a lopsided development of the Union, and at a certain point to unacceptable discrimination against employees in Europe.
Detta har lett till en ensidig utveckling av EU och vid ett visst tillfälle också till oacceptabel diskriminering bland arbetare i Europa.
EnglishThe outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes.
Kvinnor håller sig genomgående i bakgrunden, till och med i de länder som har kommit längst när det gäller jämställdhet.
EnglishNevertheless, the facility is a step forward, but I must re-emphasise that it is still a lopsided mechanism, because it only funds action after the event.
Fonden är trots det ett framsteg, och jag måste ännu en gång peka på att den i sig är mycket ensidigt uppbyggd, för den gäller bara åtgärder i efterhand.
EnglishThe outcome would, however, have been a lopsided list if we had not adopted regulations committing ourselves to having a list divided equally between both sexes.
Resultatet skulle emellertid ha blivit en skev lista om vi inte hade antagit regler där vi förband oss att ha en lista med jämn fördelning mellan de båda könen.
EnglishThe structure of the regions of Finland, the EU's remotest country, is already becoming lopsided, which will lead to local problems in times of economic hardship.
I Finland, som är EU: s mest avsides belägna land, håller strukturen hos länens ekonomier redan på att bli ensidigare, vilket medför problem för den regionala ekonomin vid konjunkturstörningar.
EnglishAs we enter the age of the euro and the single market, it is a shining example of the rickety nature of a lop-sided European construction which is no longer acceptable to European citizens.
I eurons och den stora marknadens tid är detta ett slående exempel på hur ostadigt det obalanserade europeiska bygget är, något som de europeiska medborgarna inte längre accepterar.
EnglishWithout ignoring or discounting the evidence of those who are most vulnerable to the various forms of violence, I deplore the rapporteur's indulgence in feminist and somewhat lopsided rhetoric.
Utan att ignorera eller bortse från vittnesmålen från de som är mest utsatta för de olika våldsformerna beklagar jag föredragandens eftergivenhet mot en feministisk och något ensidig retorik.

Synonymer (engelska) till "lopsided":

lopsided
Lär dig andra ord