EN

loosening {substantiv}

volume_up
loosening
We have seen, in the recent decade, a significant loosening of our borders in the EU and the Schengen Agreement has opened borders on the continent.
Under det senaste decenniet har vi sett en avsevärd uppluckring av gränserna i Europeiska unionen, och Schengenavtalet har öppnat gränserna på kontinenten.

Användningsexempel för "loosening" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishthe loosening up of procedures, making it possible to engage in enhanced cooperation;
flexiblare förfaranden för att inleda ett närmare samarbete;
EnglishLastly, these innovations cannot progress unless there is a loosening of bureaucratic regulations.
Till sist, dessa innovationer kan inte utvecklas såvida inte de byråkratiska regleringarna luckras upp.
EnglishThere is a very real risk that excessive pressure on vulnerable, energy-intensive industries could lead to a loosening of the overall cap.
Det finns en mycket verklig risk att ett överdrivet tryck på sårbara, energiintensiva industrier skulle kunna leda till att det generella taket luckras upp.
English. - Mr President, I am disappointed that there has been a loosening of emission-reduction requirements in part of the climate package.
för ALDE-gruppen. - (EN) Herr talman! Jag är besviken över att man har förlorat kraven på utsläppsminskningar i delar av klimatpaketet.
EnglishWe have seen, in the recent decade, a significant loosening of our borders in the EU and the Schengen Agreement has opened borders on the continent.
Under det senaste decenniet har vi sett en avsevärd uppluckring av gränserna i Europeiska unionen, och Schengenavtalet har öppnat gränserna på kontinenten.
EnglishThis is so despite the fact that certain, though by no means all, opponents of nuclear power try, irresponsibly, to sabotage the transport operation, for example, by loosening rails.
Detta trots att vissa - alls inte alla - kärnkraftsmotståndare ansvarslöst försöker sabotera transporter till exempel genom att lösgöra järnvägsskenor.
EnglishIt is nonsense to say that this is a power grab by the European Union: it is a loosening of existing EU legal requirements that were initially drawn up for other purposes.
Det är nonsens att säga att detta är ett maktövertagande från EU:s sida - det är i stället en uppmjukning av existerande lagkrav inom EU som ursprungligen utarbetades för andra ändamål.
English- a significant loosening of the regulatory framework in the United States as a result of the Telecommunications Act of 1996, allowing even greater horizontal media concentration,
- lagstiftningsramen i Förenta staterna har luckrats upp på ett omfattande sätt till följd av telekommunikationslagen från 1996, som tillåter ännu större horisontell mediekoncentration,

Synonymer (engelska) till "loosening":

loosening
loosened