EN

loose {adjektiv}

volume_up
Jain himself is on the loose; nobody knows where he is.
Jain är på fri fot, ingen vet var han är.
We are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Vi låter förövaren gå fri och behandlar offret med likgiltighet.
Foley är på fri fot i parken.
The French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Den franske presidenten frågar då självfallet om de har en skruv lös.
' Cause it goes without saying that we can't turn him loose.
För vi kunde ju inte släppa lös honom.
If you knew it was loose, why didn't you warn us?
Om du visste att den var lös, varför varnade du inte oss?
loose
loose (även: libidinous)
Han är svag för lösaktiga kvinnor.
loose
Sometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett? spökfiske?
Sometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett ?spökfiske?
But then the press got hold of it and all hell broke loose.
Men när pressen fick reda på detta och helvetet brakade loss.

Användningsexempel för "loose" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Vi litar inte på lärarnas omdömen tillräckligt för att låta dem göra som de vill.
EnglishSometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett ?spökfiske? under årtionden.
EnglishSometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Ibland kan dessa nät även bryta sig loss och fortsätta ett? spökfiske? under årtionden.
EnglishWe have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
Det har funnits folk som lekt med hela frågan om den rättsliga grunden.
EnglishHowever, in my opinion, there are some loose ends which are not tied up by this Directive.
Dock vill jag påtala ett antal lösa trådar som inte åtgärdas genom detta direktiv.
EnglishWe do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
Vi upprättar inte monopolföretag och släpper ut dem för att de skall bära eller brista.
EnglishIllegal migration and a system of control which is too loose raise concerns in every city.
Olaglig migration och ett alltför slappt kontrollsystem leder till oro i alla städer.
EnglishThis does not apply just to packaged products but also to loose products.
Det gäller inte bara förpackade produkter utan också lösviktsprodukter.
EnglishWe said in Parliament at the time that the loose ends should be few and short.
Vi sade i parlamentet att de lösa ändarna måste vara få och korta.
EnglishWhen you block cookies, some parts of this website may loose in function.
När man blockerar cookies kan vissa delar av webbplatsen fungera sämre.
EnglishAs elected politicians we clearly cannot afford to play fast and loose with children's health.
Som valda politiker kan vi naturligtvis inte tillåta oss att spela med barns hälsa.
EnglishThe European Central Bank is in danger of being cut increasingly loose from the Member States.
Europeiska centralbanken riskerar att glida allt längre från medlemsstaterna.
EnglishIt is an American disease that has been caused by cheap, loose money.
Det är en amerikansk sjukdom som orsakas av billiga, tillgängliga pengar.
EnglishThe French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Den franske presidenten frågar då självfallet om de har en skruv lös.
EnglishThe next Convention must take up the loose threads that have been left dangling.
Nästa konvent får ta tag i de lösa trådar som lämnats kvar.
EnglishIn the case of loose foodstuffs, the Member States can introduce an exemption.
Medlemsländerna kan tillåta undantag för livsmedel i lösvikt.
EnglishThis Tennessee-bound tracer comes halfway across the field to knock the ball loose.
Trissell löper halvvägs över planen... för att stoppa bollen.
EnglishYou're looking for loose cannon, cop-on-the-edge " Serpico " bullshit.
Du letar efter kort stubin, polis-på- gränsen " Serpico " bullshit.
EnglishWe need to avoid situations where nets can break loose and continue ghost fishing for decades.
Vi måste undvika situationer där man tappar nät och de fortsätter att spökfiska i årtionden.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Vi låter förövaren gå fri och behandlar offret med likgiltighet.

"loose gravel" på svenska

loose gravel
Swedish
  • lös grus
  • löst grus
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"loose grip" på svenska

loose grip
Swedish
  • löst grepp
Mera chevron_right

"loosen the grip" på svenska

loosen the grip
Swedish
  • lossa greppet
Mera chevron_right