"loop" - Svensk översättning

EN

"loop" på svenska

volume_up
loop {substantiv}
SV

"loop" på engelska

EN

EN loop
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

loop (även: bend, twist, elbow)
volume_up
krök {utr.}
loop (även: fold, trail, wreath)
volume_up
slinga {utr.}
Google Analytics tracks data from avariety of sourcesto provide closed-loop ROI analysis.
Information spåras från en mängd olika källor vilket ger en stängd slinga för analys av avkastning på investering.
It has the very recent recommendation on the local loop and on bundling.
Den har rekommendationen från nyligen om den lokala slingan för sammanpackning.
We have to help in that by tracing the traditional loop from broadcaster to user and the complex assortment as it now is of access providers, content providers and service provide.
Vi måste hjälpa till med det genom att följa den traditionella slingan från sändningsbolaget till användaren och dagens komplexa utbud av nätoperatörer, materialleverantörer och tjänsteleverantörer.
loop (även: helix, wreath)
volume_up
spiral {utr.}
loop (även: annulus, collar, ear, hank)
volume_up
ögla {utr.}
(Applause) Start as usual, go the other way around the loop.
(Applåder) Börja som vanligt, gå åt andra hållet runt öglan.
So it's thrown out repeatedly in these loops and copied one section at a time, creating two new DNA molecules.
Så den kastas ut gång på gång i dessa öglor och kopieras en del åt gången, så att det bildas två nya DNA-molekyler.
loop (även: loop line)

2. IT

loop
volume_up
loop {utr.}
Check the URL for potential issues, such as an infinite loop.
Kontrollera att det inte finns problem med webbadressen, till exempel en oändlig loop.
You and Shania are downtown in the loop in Chicago.
Du och Shania är i centrum vid The loop i Chicago.
Angående: Scandinavian Express Loop

3. luftfart

loop

4. transport: "railway"

loop
volume_up
slingspår {neut.} (järnväg)

5. elektronik

loop
volume_up
sluten krets {enb. sing.} (oböjligt)

Synonymer (engelska) till "loop":

loop

Synonymer (svenska) till "loop":

loop

Användningsexempel för "loop" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has the very recent recommendation on the local loop and on bundling.
Den har rekommendationen från nyligen om den lokala slingan för sammanpackning.
EnglishThese are the main arguments as to why we chose a closed-loop solution.
Detta är huvudargumenten till varför vi väljer ett slutet kretslopp som lösning.
EnglishThe more decision-makers there are in the loop, the more corruption there is.
Ju fler beslutsfattare det finns i kedjan, desto mer korruption finns det.
EnglishTo give you a few examples: the telecoms package and unbundling the local loop.
För att ge er ett par exempel: telekommunikationspaketet och tillträdet till accessnätet.
EnglishAt first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop.
Vid första behandlingen godkände inte parlamentet begreppet slutet kretslopp.
EnglishMember States will then have the choice between child seats and loop belts.
Medlemsstaterna kommer sedan att kunna välja mellan barnstolar och kompletteringsbälten.
EnglishThe regulation on unbundled access to local loop is by its very nature inherently flawed.
Förordningen om tillträde till accessnät är till själva sin natur och i grunden skev.
EnglishBut I agree with your concern that the question of the local loop is the biggest issue this year.
Men jag håller med er om att frågan om lokalnätet är den viktigaste frågan i år.
EnglishIt's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
Det är en stor affär på gång och du försöker hålla mig utanför.
EnglishParliament is completely out of the loop.
För närvarande är bara en sak säker: parlamentet befinner sig helt och hållet utanför systemet.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Jag vill fortsätta med att tala om den linjära processen gentemot idén om det slutna kretsloppet.
EnglishBut I agree with your concern that the question of the local loop is the biggest issue this year.
Första frågan lyder: Kan denna del behandlas för sig, så att man kan få igenom den snabbare?
EnglishAs we have seen, however, loop belts can be life-threatening.
Som vi emellertid har sett kan kompletteringsbälten vara livsfarliga.
EnglishWhich authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Vilken myndighet är det egentligen som har godkänt kompletteringsbältet, detta extra bälte för små barn?
EnglishThat is not good enough: we in the European Union want cooperation and to be kept in the loop as well.
Det duger inte. Vi i Europeiska unionen önskar ett samarbete, men även att hållas informerade.
EnglishWe have proposed this closed-loop system for all batteries.
Vi har föreslagit detta slutna kretslopp för samtliga batterier.
English(Applause) Start as usual, go the other way around the loop.
(Applåder) Börja som vanligt, gå åt andra hållet runt öglan.
EnglishMrs Matikainen-Kallström put forward the question about local laws and also put the question about the local loop.
Matikainen-Kallström har ställt en fråga om den lokala lagstiftningen och om lokalnätet.
EnglishSo it transformed a linear process into a closed-loop model, and it created more value in the process.
Så det transformerade en linjär process till ett slutet kretslopp, och processen genererade ännu mer värde.
EnglishThe current regulation may lead to airlines using loop belts on a larger scale.
Den nuvarande förordningen kan leda till att flygbolagen i allt större utsträckning kommer att använda kompletteringsbälten.