EN

loom {substantiv}

volume_up
Det har vävts på gudarnas vävstol.

Användningsexempel för "loom" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishQuestions concerning genetically modified products loom larger every day.
Problemen med genetiskt modifierade produkter håller på att bli gigantiska.
EnglishUntil measures are taken to reduce this gap, the risks will continue to loom.
Fram till dess att åtgärder vidtas för att minska denna klyfta kommer riskerna att hänga över oss.
EnglishFruit of the Loom recently moved on to richer pastures.
Företaget Fruit of the Loom flyttade nyligen till grönare betesmarker.
EnglishMy second point relates to subsidiarity, which does, indeed, loom large in the Convention's deliberations.
Det andra är subsidiariteten. Detta är ju något som konventet diskuterar ingående.
English(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.
(PL) Herr talman! Vår utvidgningspolitik har börjat handla mer om akademisk jargong än om politik.
EnglishIf not, we will be fighting a losing battle, and a renewed increase in the level of the reservoir would loom from May 2004 onwards.
Vi behöver emellertid en grundlig reform, så att de fattiga regionerna får möjlighet att utvecklas.
EnglishLet us ensure that these practical achievements loom larger than the stone-throwing and hooliganism on the part of the left-wing extremists.
Låt oss se till att detta konkreta överskuggar vänsterextremisternas stenkastning och huliganism!
EnglishIt is, however, a very sensitive subject in which it is natural that national realities should loom large.
Detta är emellertid ett mycket känsligt ämne där det naturligtvis finns en stark strävan att projicera de nationella verkligheterna.
EnglishThe CAP, to which the European Union still devotes almost half of its budget, does indeed loom large for the EU.
Den gemensamma jordbrukspolitiken, som fortfarande upptar nästan hälften av Europeiska unionens budget, antar sannerligen enorma proportioner.
EnglishCoincidences play their part and minor matters can suddenly loom large because small things come to symbolise what is fundamental.
Tillfälligheter spelar in, småsaker kan plötsligt få stor betydelse om denna småsak kommer att symbolisera det grundläggande.
EnglishFour main problems loom large.
EnglishIf not, we will be fighting a losing battle, and a renewed increase in the level of the reservoir would loom from May 2004 onwards.
Om så inte sker ger vi oss in i en strid som vi inte kan vinna, och det blir då ytterligare ökningar av reserven fr.o.m. maj 2004.
EnglishMore than half way through their term, I think some Commissioners can start to see the end of their own positions starting to loom.
När mer än halva tiden av kommissionsledamöternas mandatperiod har gått tror jag att några av dem börjar skönja slutet på sina egna ståndpunkter.
EnglishIt is very important that we have the opportunity to question the Commission on this sensitive issue and the issue between questioning and debate should not loom so large.
Det är mycket viktigt att vi får en möjlighet att fråga ut kommissionen om denna känsliga sak och frågan om utfrågning eller debatt borde inte verka så stor.
EnglishA very big multinational company - Fruit of the Loom - is pulling out of a labour-intensive industry with thousands of jobs because they want to get the product manufactured in Morocco.
Ett väldigt stort multinationellt bolag - Fruit of the Loom - drar sig ur en arbetskraftsintensiv industri med tusentals arbetstillfällen, eftersom de vill tillverka produkten i Marocko.

Synonymer (engelska) till "loom":

loom