EN

looking up {gerundium}

volume_up

Användningsexempel för "looking up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Och jag säger alltid till folk att jag inte vill dyka upp och se ut som en vetenskapsman.
EnglishWe encountered a permanent error looking up your verification DNS record.
Vi upptäckte ett fel när vi granskade din DNS-post för verifiering.
EnglishI don't want to be an actor who takes a role and ends up looking like an ass.
Jag vill inte bli en sån där skådis som framstår som en fåne.
EnglishWe encountered an error looking up your verification DNS record.
Vi upptäckte ett fel när vi granskade din DNS-post för verifiering.
EnglishOn looking up he saw a Lamb just beginning to drink lower down ...' Why have I quoted this Latin fable?
"Uppe på höjden stod vargen och betydligt längre ner stod lammet, som drack i en bäck."
EnglishHowever it would be a mistake if we give up looking for a more effective system of budgetary control.
Det skulle emellertid vara fel om vi ger upp sökandet efter ett mer effektivt system för budgetkontroll.
EnglishI amused myself the other day by looking up the word 'globalisation ' in a dictionary from the beginning of the 1990s.
Jag roade mig häromdagen med att slå upp ordet globalisering i ett lexikon från början av 90-talet.
EnglishThings were looking up, according to many journalists.
EnglishWhen I went into town earlier on this evening I saw young people in the city of Strasbourg looking at leaflets up on a wall.
När jag reste till stan tidigare i kväll såg jag ungdomar i staden Strasbourg som tittade på annonslappar på en vägg.
EnglishWe should stop looking outside. It's up to us as individuals to take control and responsibility for the type of lives that we want to lead.
Vi måste sluta titta utanför oss själva; det är upp till oss som individer att ta kontroll och ansvar för det liv vi vill leva.
English~~~ Why are we looking up?
EnglishIt is in this context that I would float the idea of looking into setting up a global public instrument for assessing States.
Det är i det sammanhanget som jag skulle vilja lansera idén att överväga att införa ett globalt offentligt instrument för bedömning av stater.
EnglishThe Commission has committed itself to looking into setting up a realistic and practical framework for informing patients about prescription medicines.
De undersökningar som har genomförts på detta område visar att det är personer som sysslar med brottslig verksamhet.
EnglishI would hope that the Commission would view that debate and this one as two sides of the same coin, when looking to come up with a strategy in this area.
Jag hoppas att kommissionen kan se den debatten och den här som två sidor av samma mynt när man ska utforma en strategi på området.
EnglishAnd basically, he's just taken an eye and the space station will be one giant eye, so when you're in space, you ought to be able to see this massive eye looking up at you.
Hela rymdstationen kommer bli ett stort öga, så när du är i rymden så kommer du kunna se det här gigantiska ögat titta på dig.
EnglishI would hope that the Commission would view that debate and this one as two sides of the same coin, when looking to come up with a strategy in this area.
Jag minns emellertid mycket väl hur turismen, när jag arbetade i Indien under sex månader, mycket ofta hade en negativ inverkan på lokala samhällen.
EnglishThe European Union should therefore be looking to take up the Swedish type of legislation, which links such authorization to the principle of competition.
Därför måste det handla om att överta denna svenska lagstiftning för Europeiska unionen, som exakt föreskriver detta beviljande med en konkurrensprincip.
EnglishThe Commission has committed itself to looking into setting up a realistic and practical framework for informing patients about prescription medicines.
Kommissionen har åtagit sig att undersöka möjligheterna till att inrätta en realistisk och praktisk ram för patientinformation om receptförskrivning av läkemedel.
EnglishToday they have learnt at least one thing - spiritua training is not about raising your head and looking up, it is about lowering your head and learn humility and honesty.
Idag har dem i alla fall lärt sig en sak spirituell träning är inte om att böja på huvudet och titta uppåt. det är om att sänka huvudet och lära sig ödmjukhet och ärlighet.
EnglishLastly, we have heaped scorn on the reality of a situation with which we are all familiar and we have ended up looking ridiculous, for having given in to a left-wing and sectarian political agenda.
Vi avvisar kort sagt själva den verklighet som alla känner till och vi försätter oss i en löjlig situation, genom att ge efter för en sekteristisk vänsteragenda.

Liknande översättningar för "looking up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb