"looking out" - Svensk översättning

EN

"looking out" på svenska

EN

looking out {gerundium}

volume_up
looking out (även: finding out)

Användningsexempel för "looking out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSince we moved here, everybody's been looking out for number one, especially you and Mom.
Sen vi flyttade hit har alla sökt efter numer ett, speciellt Du och Mamma.
EnglishSo everyone was out looking for all these bigger and better dinosaurs.
Så alla var ute och letade efter alla dessa större och bättre dinosaurier.
EnglishA long time ago, back in the early 1900s, museums were out looking for dinosaurs.
För länge sedan, tillbaka i början på 1900-talet, var museerna ute och letade efter dinosaurier.
EnglishAnd my final question, my final question -- why are we not looking at moving out onto the sea?
Nu till min sista fråga. ~~~ Varför funderar vi inte på att kolonisera havet?
EnglishYou can see the two kids are looking out simultaneously out of two different directions at once.
Ni kan se att de här två barnen tittar samtidigt ut från två olika håll samtidigt.
EnglishAnd I found out by looking at it that I search most at 11 o'clock in the morning.
Och genom att titta på det har jag kommit fram till att jag oftast söker vid klockan 11 på förmiddagarna.
EnglishWe ended up coming out looking incoherent, disorganised and weak.
I slutändan framstod vi som inkonsekventa, oorganiserade och svaga.
EnglishIt is, of course, the solution that the Commission habitually opts for when looking for a way out of its problems.
Det är naturligtvis den lösning som kommissionen ständigt väljer för att lösa sina problem.
EnglishAnd I think that the sex drive evolved to get you out there, looking for a whole range of partners.
Och jag tror att sexdriften utvecklades för att få dig därifrån, för att leta efter en helt utbud av partners.
EnglishI thought we were looking for a way out, not a way in.
Jag trodde att vi letade efter en väg ut, inte en väg in.
EnglishYou're lucky to have someone out there looking for you.
Du har tur, som har någon där ute som letar efter dig.
EnglishI've been looking out for your sex life since high school.
Jag har hjälpt dig med ditt sexliv sen high school.
EnglishAfter she died, I came out here, looking for my father.
När hon dog kom jag hit för att leta efter min far.
EnglishFirst, strengthening the state's role is the wrong answer in looking for a way out from the financial turmoil.
För det första är förstärkandet av statens roll fel svar i sökandet efter en utväg ur den finansiella krisen.
English(Laughter) (Applause) You guys are looking good out there.
EnglishWe should remember that we are still in a crisis, and we are still looking for a way out of the crisis.
Vi bör komma ihåg att vi fortfarande befinner oss i en kris och att vi fortfarande försöker hitta en väg ut ur krisen.
EnglishWill this in future form part of Community law, whose application and uniformity we should be looking out for?
Kommer detta i framtiden att utgöra en del av gemenskapsrätten, vars tillämpning och enhetlighet vi bör värna om?
EnglishI am happy to support Mr Swoboda's claim that we are moving in a peaceful, calm direction, looking for a way out.
Jag stöder gärna Hannes Swobodas påstående att vi rör oss i en fredlig, lugn riktning, när vi letar efter en utväg.
EnglishNow you're probably wondering right now... about all those people who are out there looking for you... your friends and your family.
Ni undrar väl antagligen just nu... om alla som är där ute och letar efter er... era vänner och familj.
EnglishHowever, the Westminster Government is looking into rolling out HGV charges in accordance with European law by 2015.
Westminsterregeringen tittar emellertid på att införa avgifter för tunga godsfordon i enlighet med europeisk lag före 2015.