"lookalike" - Svensk översättning

EN

"lookalike" på svenska

volume_up
lookalike {substantiv}

EN lookalike
volume_up
{substantiv}

Maybe it is the new leadership battle for the Lib-Dems that has been going on, since some of their new leaders even have lookalikes!
Kanske har vi bevittnat striden om vem som ska bli ny ordförande för de liberala demokraterna, eftersom en del av deras nya ledare till och med har dubbelgångare!

Användningsexempel för "lookalike" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA large number of original products are copied by look-alike products.
Ett stort antal originalprodukter kopieras av snarlika produkter.
EnglishFurthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
De konsumenter som köper snarlika produkter antar dessutom ofta på felaktiga grunder att de är märkesvaror.
EnglishParliament is currently in possession of a written declaration on what are known as 'look-alike products', to which I have also contributed.
Europaparlamentet förfogar för närvarande över en skriftlig förklaring om vad som kallas ”snarlika produkter” som även jag har bidragit till.
EnglishThat is why I would like to ask the Commission whether it intends to respond to our request and conduct research into the influx and status of look-alike products on the internal market.
Därför vill jag fråga kommissionen om den har för avsikt att reagera på våra krav och analysera inflöde och status för snarlika produkter på den inre marknaden.