"to look upon" - Svensk översättning

EN

"to look upon" på svenska

EN

to look upon {verb}

volume_up
lf it is not forbidden to look upon the breath of pestilence, then see, for it is here.
Det är inte förbjudet att betrakta pestens framfart, så se, ty den är här.
We, as MEPs, should look upon this year's Peace Prize as a challenge and a task.
Som ledamöter av Europaparlamentet bör vi betrakta detta års fredspris som en utmaning och en uppgift.
We must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.

Användningsexempel för "to look upon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishThey look upon their body as a form of transport for their heads, don't they?
De ser på sin kropp som en form av transportmedel för deras huvuden, visst gör dom?
EnglishLifelong learning is something we all look upon with the greatest benevolence.
Herr talman! Livslångt lärande är någonting som vi alla betraktar med största välvilja.
EnglishIndeed, it is with sorrow that I look upon the Pact’s reform being turned into a .
Det är med sorg som jag ser att reformeringen av pakten håller på att omvandlas till en .
Englishlf it is not forbidden to look upon the breath of pestilence, then see, for it is here.
Det är inte förbjudet att betrakta pestens framfart, så se, ty den är här.
EnglishThey look upon Western Europe as a place whose standards they absolutely want to achieve.
De ser på västra Europa som en plats vars standarder de absolut vill uppnå.
EnglishBut we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Men vi bör se positivt och med förståelse på dessa ansträngningar.
EnglishWhen the Trojan people look upon that plain...... won't they always think of Helen of Sparta?
När trojanerna ser ut över platsen...... kommer de alltid tänka på Helena av Sparta.
EnglishWe look very seriously upon all reports of the suspension of Schengen.
Vi ser mycket allvarligt på alla rapporter om upphävandet av Schengen.
EnglishWe, as MEPs, should look upon this year's Peace Prize as a challenge and a task.
Som ledamöter av Europaparlamentet bör vi betrakta detta års fredspris som en utmaning och en uppgift.
EnglishAll these three elements make it more difficult to accept or look favourably upon the Council's proposal.
Alla dessa tre saker gör det svårare att godta eller se positivt på rådets förslag.
EnglishThe rest of the world will look upon anything else as an intolerable and hypocritical diktat.
En annan uppfattning skulle resten av världen uppfatta som ett outhärdligt och hycklande diktat.
EnglishAs I said in my answer to the first question, we should look upon the issues in our trade negotiations.
Som jag sa i mitt svar på den första frågan bör vi ta upp frågan i våra handelsförhandlingar.
EnglishMany look upon this constitution as if it were the end in itself.
Många ser på konstitutionen som om den i sig vore slutet.
EnglishWe look upon it as a possibility of percentile increase.
Vi betraktar det som en möjlighet till procentuell ökning.
EnglishI hope that, as it is the first one, you will look tolerantly upon its defects and support it.
Med tanke på att det är det första betänkandet hoppas jag att ni ser dess defekter med tolerans och att ni stöder det.
EnglishWe must look upon China and India as an opportunity.
Vi måste se Kina och Indien som en möjlighet.
EnglishWe must look upon the new age with confidence.
Den nya tiden måste vi se an med tillförsikt.
EnglishUnfortunately, I do not think that the Council will look upon this in a positive light, but rather as something that it can do again.
Tyvärr tror jag inte att rådet kommer att tolka det positivt utan snarare som något som kan upprepas.
EnglishI hope, Mr Berlusconi, you will look upon the dialogue with our Parliament dispassionately and with an open mind.
Jag hoppas, herr Berlusconi, att ni kommer att se fram emot dialogen med vårt parlament med tillförsikt och ett öppet sinne.

Liknande översättningar för "to look upon" på svenska

upon preposition
look substantiv
to call upon verb
to chance upon verb
to come upon verb