"to look up to" - Svensk översättning

EN

"to look up to" på svenska

SV
EN

to look up to {verb}

volume_up
to look up to (även: to admire)

Användningsexempel för "to look up to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen we vote, everyone can look up how individual MEPs have voted.
När vi röstar kan alla kontrollera hur enskilda parlamentsledamöter har röstat.
EnglishYou never know, you may look up someday, and it might not be there.
Man vet ju aldrig, det kanske kommer en dag, då allt är borta och du har missat allt.
EnglishIf you look up at the top, that's a parking lot, and those are recreational vehicles right there.
Om ni tittar i överkanten, det är en parkeringsplats, och det där är fritidsfordon precis här.
EnglishAll we have to do, though, is to look up the relevant International Labour Organisation Conventions.
Men allt vi behöver göra är att slå upp den Internationella arbetsorganisationens konventioner.
EnglishSearch for a directory entry/nLook up an address/nDirectory
Söker efter en post i en katalog/nSök efter adress/nKatalog
EnglishWithin your text, select the word you want to look up in the thesaurus.
Markera ordet som du vill hitta synonymer till.
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Så jag plockade fram min handdator och sa: "Okej, jag ska kolla vad jag hade bokat in den 12 september."
EnglishI will gladly look up the UK figures for you afterwards.
Jag slår dock gärna direkt upp detta ännu en gång speciellt för Er, vad beträffar Förenade kungariket.
EnglishTo look up the geographic coordinates (latitude and longitude) of a spot on the map, follow the steps below:
Så här gör du om du vill hitta de geografiska koordinaterna (latitud och longitud) för en plats på kartan:
EnglishYou can use the thesaurus to look up related words.
I synonymordlistan kan du slå upp synonymer till ord.
EnglishWhen you click a link, your browser has to first look up the link's host in order to load the subsequent page.
När du klickar på en länk måste webbläsaren först söka efter länkens värdenhet för att kunna läsa in sidan.
English(Laughter) So this project is called Look Up More.
(Skratt) Det här projektet kallade vi Se upp mer.
EnglishIf you look up here, then you get conflicting data.
Om du tittar upp här, så ges motstridiga data.
EnglishAs my colleagues before me pointed out, and as Europeans, we all look up to the euro and we all want it to succeed.
Som mina kolleger före mig påpekade, och som européer, ser vi alla upp till euron och vill att den ska lyckas.
EnglishI think you might...... once you look up there.
EnglishFirst, you got to look up to them.
EnglishA lot of young girls look up to me.
EnglishThe first signal was for everybody to hold up these four-foot tall letters that spelled out "Look Up More," the name of the project.
Den första signalen var för att alla skulle hålla upp meterhöga bokstäver som bildade "Se upp mer", namnet på projektet.
EnglishAs I look up and see you all here - from down here there seem to be so many more of you than looking from seat 131 where I used to sit.
Jag tittar upp och ser er alla här - här nerifrån verkar ni vara så många fler än från stol 131 där jag brukade sitta.
EnglishA lot of people look up to me.

Liknande översättningar för "to look up to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
look substantiv