EN

look-up {substantiv}

volume_up
look-up (även: call, lookup)

Användningsexempel för "look-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen we vote, everyone can look up how individual MEPs have voted.
När vi röstar kan alla kontrollera hur enskilda parlamentsledamöter har röstat.
EnglishYou never know, you may look up someday, and it might not be there.
Man vet ju aldrig, det kanske kommer en dag, då allt är borta och du har missat allt.
EnglishVery few people access them, look them up or use them, because of the time lag.
Ytterst få människor går in på dem, letar fram dem eller utnyttjar dem på grund av tidsförskjutningen.
EnglishI had an interview at Columbia, so Mom said I should look you up.
Jag skulle på intervju på Columbia och mamma sa jag skulle söka upp dig.
EnglishIf you look up at the top, that's a parking lot, and those are recreational vehicles right there.
Om ni tittar i överkanten, det är en parkeringsplats, och det där är fritidsfordon precis här.
EnglishAll we have to do, though, is to look up the relevant International Labour Organisation Conventions.
Men allt vi behöver göra är att slå upp den Internationella arbetsorganisationens konventioner.
EnglishI stress the word "potential" because, as others have said, we now need to look at the follow-up.
Jag betonar ordet "potential" då, som andra har påpekat, vi nu behöver ta en titt på uppföljningen.
EnglishI stress the word " potential " because, as others have said, we now need to look at the follow-up.
Jag betonar ordet " potential " då, som andra har påpekat, vi nu behöver ta en titt på uppföljningen.
EnglishSearch for a directory entry/nLook up an address/nDirectory
Söker efter en post i en katalog/nSök efter adress/nKatalog
EnglishWithin your text, select the word you want to look up in the thesaurus.
Markera ordet som du vill hitta synonymer till.
EnglishYou have to cut it out, bring it back home, cut it up, look inside and say, "Oh yes, it does have gas."
Man måste skära ut den, ta med den hem, skära upp den, titta inuti och säga: "Jo, det finns bensin."
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Så jag plockade fram min handdator och sa: "Okej, jag ska kolla vad jag hade bokat in den 12 september."
EnglishI should like to emphasise two aspects where I think we need to look for follow-up as soon as possible.
Jag vill betona två aspekter där jag tror vi att måste räkna med en uppföljning så snart som möjligt.
EnglishI will gladly look up the UK figures for you afterwards.
Jag slår dock gärna direkt upp detta ännu en gång speciellt för Er, vad beträffar Förenade kungariket.
EnglishTo look up the geographic coordinates (latitude and longitude) of a spot on the map, follow the steps below:
Så här gör du om du vill hitta de geografiska koordinaterna (latitud och longitud) för en plats på kartan:
EnglishYou can also look that up easily in the legislation.
Ni kan också enkelt kolla upp detta i lagstiftningen.
EnglishYou can use the thesaurus to look up related words.
I synonymordlistan kan du slå upp synonymer till ord.
EnglishWhen you click a link, your browser has to first look up the link's host in order to load the subsequent page.
När du klickar på en länk måste webbläsaren först söka efter länkens värdenhet för att kunna läsa in sidan.
English(Laughter) So this project is called Look Up More.
(Skratt) Det här projektet kallade vi Se upp mer.
EnglishIf you look up here, then you get conflicting data.
Om du tittar upp här, så ges motstridiga data.

Liknande översättningar för "look-up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
look substantiv
to pick up verb