"to look over" - Svensk översättning

EN

"to look over" på svenska

EN

to look over {verb}

volume_up
1. allmänt
Some take the view that the EU institutions should not look over their shoulders into their local card games.
Vissa intar hållningen att EU: s institutioner inte borde inspektera det som sker lokalt i medlemsstaterna.
Some take the view that the EU institutions should not look over their shoulders into their local card games.
Vissa intar hållningen att EU:s institutioner inte borde inspektera det som sker lokalt i medlemsstaterna.
2. "check"
to look over (även: to control, to go over)

Användningsexempel för "to look over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Så vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
EnglishI am very short but would appreciate it if you would look over here occasionally!
Jag är väldigt kort, men jag skulle uppskatta om ni ville titta hit ibland!
EnglishLet me step back from the events of last week and look back over the last two years.
Låt mig lämna förra veckans händelser en stund och se tillbaka på de två senaste åren.
EnglishEverywhere you look fish stocks are over-exploited and far too often severely depleted.
Vart man än tittar är bestånden överexploaterade och alltför ofta allvarliga uttömda.
EnglishThey will have the chance to look over the walls of their own country.
De kommer att kunna rikta blickarna bortom sitt eget lands murar.
English(Laughter) So these are what our fears look like over time in our media.
(skratt) Så det här är så våra rädslor ser ut över tid i media.
EnglishLet us first take a quick look over the context for the next year.
Låt oss först ta en snabb titt på kontexten för nästa år.
EnglishOLAF told me that it had neither the time, the inclination nor the staff to look over the Eurostat case.
OLAF gav mig beskedet att de varken hade tid, lust eller personal till att titta på Eurostatfallet.
EnglishSome take the view that the EU institutions should not look over their shoulders into their local card games.
Vissa intar hållningen att EU:s institutioner inte borde inspektera det som sker lokalt i medlemsstaterna.
EnglishSome take the view that the EU institutions should not look over their shoulders into their local card games.
Vissa intar hållningen att EU: s institutioner inte borde inspektera det som sker lokalt i medlemsstaterna.
EnglishI guess you're gonna have to come over and look for it.
Jag antar att du får komma och leta efter den.
Englishlf you look over there, it's the Lincoln Memorial.
Om du tittar ditåt, det är Lincoln monumentet.
EnglishJesus God Almighty, look at that bunch over there, man.
EnglishOf course, when you fill in a piece of paper, someone can look over your shoulder and see where you put your cross.
När ni fyller i ett papper kan det naturligtvis hända att någon tittar er över axeln och ser var ni sätter ert kryss.
EnglishIf we look back over the last 25 years of the economic markets, they go in cycles: there are troughs and there are highs.
Om vi ser tillbaka på de ekonomiska marknaderna de senaste 25 åren så går de i cykler. Det finns toppar och dalar.
EnglishHow many of you, when you last had your gas or electricity bill, turned it over to look at the small print - the conditions?
Hur många av er vände på gas- eller elräkningen när ni senast fick den, för att läsa det finstilta - villkoren?
EnglishBefore that, let me look back briefly over the period of almost 10 years since the guidelines on the death penalty were adopted.
Dessförinnan vill jag kasta en kort tillbakablick på de 10 år som gått sedan riktlinjerna om dödsstraff antogs.
EnglishIt is, in my view, not a bad idea for us as Europeans to go and have a look over there whether the quality standards are being respected.
Det är enligt min mening ingen dum idé för oss européer att åka och se om kvalitetsstandarderna i USA följs.
EnglishLook at China, which over the last 20 years has taken one third of a billion people out of extreme poverty as a result of trade.
Se på Kina, som de senaste 20 åren har hjälpt en tredjedels miljard människor ur extrem fattigdom som ett resultat av handel.
EnglishWhen I look at the clock over there, the impression is of Parliament’s having ground to a halt and of its no longer moving.
När jag tittar på den klocka som hänger där borta får jag känslan att parlamentet har kört fast och inte längre kommer någon vart.

Liknande översättningar för "to look over" på svenska

look substantiv
over adverb
over preposition