"to look out for" - Svensk översättning

EN

"to look out for" på svenska

EN

to look out for {verb}

volume_up
to look out for

Användningsexempel för "to look out for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you look out your window and you can see Long's Peak, you're probably familiar with it.
Om ni tittar ut genom fönstret så ser ni "Long's Peak", som ni säkert känner till.
EnglishThey can look out of the window and see Danish people walking up and down speaking Danish.
De kan titta ut genom fönstret och se danskar gå förbi och tala danska.
EnglishIf you have been given this apple by Mr Nassauer, then I would look out.
Om du har fått det här äpplet av Nassauer, då skulle jag se upp.
EnglishThat is why I am saying that we also have to look out for new instruments and ways to do more.
Det är anledningen till att jag säger att vi även måste söka efter nya instrument och sätt att göra mer.
EnglishWe must be on the look-out for unintended consequences.
Vi måste vara uppmärksamma på oavsiktliga konsekvenser.
EnglishLook out truckers, because Big Barrot is watching you.
Se upp, yrkesförare, för den store Barrot ser dig.
EnglishThe least that we as MEPs can do is to look out for fellow MPs who are suffering oppression.
Det minsta som vi som parlamentariker i detta parlament kan göra är att försvara andra parlamentariker som är i svårigheter.
EnglishAnd if you can get that wheel to turn, look out.
Och om ni kan få det här hjulet att snurra, så se upp.
EnglishThat is the job of those who conduct adoption interviews, who will have to look out for our children's interests.
Det borde vara en uppgift för dem som genomför adoptionsintervjuer och som ska tillvarata barns intressen.
EnglishI'm going out to look out for us, the future of our country.&quo
EnglishYou look out on the world and it is already yours'.
Du tittar ut på världen och den är redan din.”
EnglishA different way of doing things must be required in future, or else we will have to look out for ourselves.
I framtiden måste man kräva att saker och ting sköts på ett annat sätt, annars måste vi värna om våra egna intressen.
EnglishLook out, Ethan Hawke and Janeane Garofalo.
Se upp, det är Ethan Hawke och Janeane Garofalo!
EnglishI will be watching very closely how well they do because we are always on the look-out for another good ambassador!
Jag kommer att följa upp mycket noga hur bra de klarar sig, eftersom vi alltid är på jakt efter duktiga ambassadörer!
EnglishWe must be particularly on the look-out to see that new technology in the workplace will not displace older staff.
Särskilt skall man sörja för att införandet av ny teknologi på arbetsplatserna inte medför utslagning av äldre arbetstagare.
EnglishDishes to look out for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).
Typiska maträtter är karjalanpiirakka (ett bakverk av potatis eller ris) och kalakukko (inbakad fisk och grisfett).
EnglishFirstly, we should look out for unwanted media concentrations, because otherwise consumer prices will as yet spiral out of control.
I första hand så att vi inte får oönskade mediekoncentrationer, annars tappar vi kontrollen över konsumentpriserna.
EnglishLook out, you're gonna trip on them.
EnglishYou gotta look out for number one.
EnglishMoreover, I myself am a polite person and I did not even look out of the window: I came to the Chamber and condemned the incident.
Dessutom gick jag, som är en civiliserad människa, inte ens fram till fönstret: jag gick in i kammaren och påtalade det som hänt.

Liknande översättningar för "to look out for" på svenska

look substantiv
for preposition