EN

to look forward {verb}

volume_up
to look forward
In the Union we all try to look forward and not back to disagreements in the past.
Inom unionen försöker vi alla att se framåt och inte bakåt på gamla meningsskiljaktigheter.
We need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Vi måste se framåt för att hjälpa de små företagen att skapa arbetstillfällen för framtiden.
It is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Det är nu dags att se framåt med hopp, inte att se bakåt i vrede.

Användningsexempel för "to look forward" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Vi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
EnglishI commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
Jag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishI thank you for your cooperation and I look forward to an interesting debate.
Jag vill tacka er för ert samarbete, och jag ser fram emot en intressant debatt.
EnglishI look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
Jag ser fram emot en stimulerande och tankeväckande diskussion i eftermiddag.
EnglishWe have worked together and I now look forward to a deep friendship in the future.
Vi har arbetat tillsammans, och jag ser nu fram emot en djup vänskap i framtiden.
EnglishI look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
Jag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
EnglishI look forward to discussing with Parliament how to take these ideas forward.
Jag ser fram emot att diskutera med parlamentet hur dessa idéer ska förverkligas.
EnglishProviding that consensus is reached I look forward to Maltese membership of the EU.
Under förutsättning att konsensus nås ser jag fram emot Maltas medlemskap i EU.
EnglishWe look forward to the proposals which the Commission will present in this field.
Vi ser fram emot de förslag som kommissionen kommer att presentera på detta område.
EnglishI look forward to the day when my own ancient nation can play a similar role.
Jag ser fram emot den dag då min egen anrika nation kan spela en liknande roll.
EnglishI very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
Jag ser verkligen fram emot att arbeta med parlamentet framöver i denna fråga.
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Vi kan blicka framåt igen och vi kan undersöka vad vi behöver uppnå i Durban.
EnglishI also look forward to debating the Commission communication at greater length.
Jag ser också fram emot att debattera kommissionens meddelande mer utförligt.
EnglishWe look forward to receiving feedback from Parliament on the ideas that are set out.
Vi ser fram emot att få parlamentets synpunkter på förslagen i det meddelandet.
EnglishNevertheless I look forward to Parliament’s contribution to the consultation process.
Inte desto mindre ser jag fram emot parlamentets bidrag till samrådsförfarandet.
EnglishI therefore look forward to some genuine action from the European Commission.
Jag väntar mig därför någon form av verklig handling från Europeiska kommissionen.
EnglishI look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.
Jag ser fram emot ytterligare direktiv, kanske ett som startar med handikapp.
EnglishI also look forward to the White Paper which will be available in February.
Hur som helst ser jag fram emot den vitbok som skall komma inom kort i februari.

Liknande översättningar för "to look forward" på svenska

look substantiv
forward adjektiv
forward adverb