"to look down on" - Svensk översättning

EN

"to look down on" på svenska

EN

to look down on {verb}

volume_up
to look down on (även: to despise, to disdain, to contemn)
to look down on
Therefore, let us not merely look down on the Ukrainians from a lofty height as if their highest goal could only possibly be accession to the EU.
Låt oss därför inte se ned ukrainarna och utgå från att deras högsta mål är att anslutas till EU.

Användningsexempel för "to look down on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor when we look down our own streets we find that the poor of Africa are there as well.
Om vi ser oss omkring på våra gator så finns nämligen Afrikas fattiga där också.
EnglishYou would have to stand on a chair, a swivel chair, to be able to look down on the top of this machine.
Ni måste först ställa er på stolen, en snurrstol, för att kunna se apparaten ovanifrån.
EnglishThe young people and the others who look down on the Chamber today wonder what we talk about.
De unga människor och de andra individer som tittar ner på kammaren i dag undrar vad vi talar om.
EnglishWhen you hear the bell you will turn your head and look down
När du hör klockan ringa så vrider du på huvudet och ser dig omkring.
EnglishThat person may be withdrawn, look down, lower their voice, pause, be kind of herky-jerky.
Den personen kanske är tillbakadragen, tittar ner, sänker rösten, pausar, hoppar lite fram och tillbaka.
EnglishBefore my time is done, I will look down on your corpse and smile.
Innan min tid är kommen, ska jag beskåda ditt lik och le.
EnglishTherefore, let us not merely look down on the Ukrainians from a lofty height as if their highest goal could only possibly be accession to the EU.
Låt oss därför inte se ned på ukrainarna och utgå från att deras högsta mål är att anslutas till EU.
EnglishIf you look down here, it's fine.
EnglishThose refugees certainly do not look down on the achievement that it is to have spread peace and security across almost the entire continent.
Dessa flyktingar ringaktar verkligen inte unionens bedrift att sprida fred och säkerhet över nästan hela kontinenten.
EnglishLook down the tunnel, Danny.
EnglishWe are inside the ramparts, able to look down patronisingly on the newcomers trying to get inside the EU castle of which they have been dreaming.
Vi är innanför murarna och kan titta nedlåtande på nykomlingarna som försöker att komma in i det EU-slott som de har drömt om.
EnglishIf someone from another planet were to look down on this earth, he would think that mankind wished to destroy itself and had no desire to survive.
Om någon från en främmande planet såg ned på jorden skulle han tro att mänskligheten ville förgöra sig själv och inte hade någon önskan att överleva.
EnglishMr President, if you were to look down from space at our continent you would not see the European Union, applicant states and non-applicant states.
Herr ordförande! Om man skulle titta ned på vår kontinent från rymden, så skulle man inte se Europeiska unionen, ansökarstater och icke-ansökarstater.
EnglishWe should not look down from our high moral horse and condemn this phenomenon as long as it is only a question of temporary manifestations on the path towards self-definition.
Vi bör inte på förhand utan vidare fördöma dessa fenomen från en hög moralisk ståndpunkt så länge det är fråga om temporära uttryck på vägen mot en självförståelse.
English. ~~~ And I look down at my arm and I realize that I can no longer define the boundaries of my body.
Ni muskler, ni måste slappna av" Jag tappar balansen och står lutad mot väggen, När jag tittar ner på min arm inser jag att jag inte längre urskilja min kropps gränser.
EnglishI look down the list of people who actually serve on this committee and in this Parliament and I do not see a great deal of experience there, so it is a question of the blind leading the blind.
Jag ögnar igenom den förteckning över människor som faktiskt arbetar i detta utskott och i parlamentet, och jag ser inte mycket erfarenhet där, så det handlar om en blind som leder en blind.

Liknande översättningar för "to look down on" på svenska

look substantiv
on preposition
on adjektiv
Swedish