"to look down" - Svensk översättning

EN

"to look down" på svenska

EN

to look down {verb}

volume_up
to look down
Mr President, if you were to look down from space at our continent you would not see the European Union, applicant states and non-applicant states.
Om man skulle titta ned på vår kontinent från rymden, så skulle man inte se Europeiska unionen, ansökarstater och icke-ansökarstater.

Användningsexempel för "to look down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor when we look down our own streets we find that the poor of Africa are there as well.
Om vi ser oss omkring på våra gator så finns nämligen Afrikas fattiga där också.
EnglishYou would have to stand on a chair, a swivel chair, to be able to look down on the top of this machine.
Ni måste först ställa er på stolen, en snurrstol, för att kunna se apparaten ovanifrån.
EnglishThe young people and the others who look down on the Chamber today wonder what we talk about.
De unga människor och de andra individer som tittar ner på kammaren i dag undrar vad vi talar om.
EnglishWhen you hear the bell you will turn your head and look down
När du hör klockan ringa så vrider du på huvudet och ser dig omkring.
EnglishThat person may be withdrawn, look down, lower their voice, pause, be kind of herky-jerky.
Den personen kanske är tillbakadragen, tittar ner, sänker rösten, pausar, hoppar lite fram och tillbaka.
EnglishBefore my time is done, I will look down on your corpse and smile.
Innan min tid är kommen, ska jag beskåda ditt lik och le.
EnglishAnd if I go down and look at Niger, where there was such a terrible famine, lastly, it's like this.
Slutligen, om jag går ned och tittar på Niger, där det rådde fruktansvärd svält, ser det ut så här.
EnglishLook, he's down there with her trying to serve her husband.
Han är där nere med henne för att försöka delge hennes man.
EnglishLook, just come on down... and we'll go back to the hotel.
Hör här, kom bara ner... och vi går tillbaka till hotellet.
EnglishAnd Lost City was characterized by these incredible limestone formations and upside down pools. ~~~ Look at that.
"Den försvunnna staden" karakteriseras av otroliga kalkstensformationer- -och uppochnervända bassänger.
EnglishI would now like to look further down the road with you.
EnglishBut that's very simplistic, so let's go down and look at Tanzania.
EnglishWe will, of course, cooperate with Parliament and will sit down and look at what has to be done in practical terms.
Vi kommer självfallet att samarbeta med parlamentet, och vi kommer att sitta ned och se på vad som måste göras i praktiken.
EnglishTherefore, let us not merely look down on the Ukrainians from a lofty height as if their highest goal could only possibly be accession to the EU.
Låt oss därför inte se ned på ukrainarna och utgå från att deras högsta mål är att anslutas till EU.
EnglishIf you look down here, it's fine.
EnglishThose refugees certainly do not look down on the achievement that it is to have spread peace and security across almost the entire continent.
Dessa flyktingar ringaktar verkligen inte unionens bedrift att sprida fred och säkerhet över nästan hela kontinenten.
EnglishThat look cool from down here?
EnglishJust look way deep down inside.
EnglishLook how far down it is.
EnglishLook down the tunnel, Danny.

Liknande översättningar för "to look down" på svenska

look substantiv
down adjektiv
down adverb