EN

to look at {verb}

volume_up
It is good to look elsewhere, but sometimes it is good to look at one's own situation.
Det är bra att titta bakgården, men ibland är det bra att titta sin egen gård.
Take a look at the figures produced by the World Meteorological Organisation.
Titta siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen.
Look at the Netdays Europe initiative, look at the E-schools.
Titta Netdays Europa, titta E-scolas.
to look at
Look at what is happening in the big cities - look at the enormous problems they face.
Se vad som händer i storstäderna - se de enorma problem som de upplever där.
We want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Vi vill se situationen för tillsyn av tillsynsmyndigheterna.
We must look at the experience gleaned by the labelling organizations.
Vi måste se de erfarenheter som märkningsorganisationerna har gjort.
We have to look at employability in the context of education and training.
Vi måste betrakta anställningsbarheten i förhållande till utbildning och yrkesutbilning.
We have to look at employability in relation to work patterns.
Vi måste betrakta anställningsbarheten i relation till arbetsmönster.
We will be able to look at income distributions in completely new ways.
Vi kommer att kunna betrakta inkomstfördelningar på helt nya sätt.

Användningsexempel för "to look at" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishWe need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
Vi måste se fram emot att intensifiera våra förbindelser med Taiwan i framtiden.
EnglishI commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
Jag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishIn particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
Vi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishThere is a lot that we can do, but we have to look at the situation differently.
Det finns mycket vi kan göra, men vi måste betrakta situationen på ett annat sätt.
EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishI would ask the Commission to have a serious look at this problem of gold-plating.
Jag uppmanar kommissionen att ta en allvarlig titt på detta förgyllningsproblem.
EnglishThat being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
För att kunna svara på det måste man ta en närmare titt på spindelns spinnvårta.
EnglishCan I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?
Kan jag lita på min vanliga hjärna eller kan jag lära mig se förbi de sakerna?
EnglishEurope cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
Europa kan inte bara vara inåtblickande under dessa möten, vi måste agera utåt.
EnglishWe will, of course, take a closer look at the social dimension of globalisation.
Vi kommer självfallet att titta närmare på globaliseringens sociala dimension.
EnglishWe look to the resumption of the Troika discussions on human rights with China.
Vi tittar på återupptagandet av trepartssamtalen om mänskliga rättigheter i Kina.
EnglishThe Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
Kommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
EnglishIt is time we took a fundamental look at our position and our approach to these.
Det är på tiden att vi funderar allvarligt på vår ställning och vårt agerande.

Liknande översättningar för "to look at" på svenska

look substantiv
at preposition