"to look around" - Svensk översättning

EN

"to look around" på svenska

EN

to look around {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to look around" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNo, look around, Mrs Wemheuer, and you can see that at least the quality is here.
Nej, se er omkring, fru Wemheuer, och ni ser att det åtminstone finns kvalitet här.
EnglishLook around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Se er omkring i det här rummet -- rummet all denna kunskap, energi, talang och teknik.
EnglishI look around this room and see that most of us are probably approaching middle age.
Jag ser mig runt här inne och ser att de flesta av oss nog börjar närma oss medelåldern.
EnglishWhen I look around, I think I can estimate the number of Members present at about 60 to 70.
Jag ser mig omkring och tror mig kunna uppskatta antalet till ungefär 60-70 ledamöter.
EnglishIf we look around, the reality is that the CFSP is in danger of becoming nothing more than talk.
Om vi ser oss omkring är ju verkligheten sådan, att GUSP riskerar att bara bli prat.
EnglishBut you just have to look at the words around you and you'll find it.
Men ni behöver ändå bara ta en titt runtomkring er för att finna den.
EnglishYou know, you look around, you go, "Oh, that team's going to win."
(skratt) Man ser sig omkring och säger "åh, det där laget kommer vinna."
EnglishWe are looking at Africa but we must also look around us, to our own local societies.
Vi betraktar Afrika, men vi måste också ta en titt omkring oss, på våra egna lokala förhållanden.
EnglishSecondly, if we look around us in the world, we see Rwanda, Bosnia, Darfur, and so on.
Den andra punkten är att vi runt omkring oss i världen ser Rwanda, Bosnien, Darfur och så vidare.
EnglishI look around the Chamber and see that many Members are absent.
Jag ser mig omkring i kammaren och ser att många ledamöter är frånvarande.
EnglishBut just look around this Chamber this morning, Mr Van Rompuy.
Men se dig bara omkring här i kammaren denna morgon, Herman Van Rompuy.
EnglishThe spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
Den här gnistan kommer inte ens in i kammaren här - man behöver bara se sig omkring för att märka det.
EnglishHowever, look around this Chamber and you can see that we have taken sides – look at the orange colours.
Det är också vår plikt att mycket snart anta den viktiga resolution vi har förberett.
EnglishIf you look around, how could we find a perfect document?
Många har nämnt rättigheter, demokrati, öppenhet, effektivitet och värden.
EnglishThis is quite important, when we look around the world, that we have the availability of resources.
Detta är ganska viktigt, när vi ser oss omkring i världen, att vi har tillgång på resurser.
EnglishI would like to turn all of this around and look at it in a positive light.
Jag vill vända på detta och se det i ett positivt ljus.
EnglishIf colleagues doubt that, then I suggest they look around them.
Om kollegerna tvivlar på det föreslår jag att de ser sig omkring.
EnglishIf you look around, how could we find a perfect document?
Hur skulle vi kunna hitta det perfekta dokumentet om ni ser er omkring?
English(SV) Mr President, ladies and gentlemen, look around you in this Chamber.
Herr talman! Ärade kolleger, se er om i den här salen.
EnglishIt is time - and long overdue - that we look at results around the world that have worked.
Det är dags, det är verkligen på tiden, att vi studerar de resultat runt om i världen som har fungerat.

Liknande översättningar för "to look around" på svenska

around preposition
around adverb
look substantiv
to knock around verb
to come around verb