"longtime" - Svensk översättning

EN

"longtime" på svenska

EN

longtime {adjektiv}

volume_up
In closing, I would like to take a moment to thank one of my investors: longtime TEDster, Jay Walker.
Avslutningsvis, skulle jag vilja ta ett ögonblick för att tacka en av mina investerare: långtids TED:aren, Jay Walker.

Användningsexempel för "longtime" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am a long-time supporter of research work at European level.
Jag har länge förordat forskningsinsatser på europeisk nivå.
EnglishTurkey matters, both as a major player in an important region, and as a long-time ally of Europe.
Turkiet är ett viktigt land, såväl som en viktig aktör i en viktig region, som såsom en långvarig allierad till Europa.
EnglishIn closing, I would like to take a moment to thank one of my investors: longtime TEDster, Jay Walker.
Avslutningsvis, skulle jag vilja ta ett ögonblick för att tacka en av mina investerare: långtids TED:aren, Jay Walker.
EnglishThe eyes of the world were recently drawn again to Kyrgyzstan when its long-time leader, President Akayev, was overthrown.
Världens ögon riktades nyligen mot Kirgizistan när dess ledare sedan lång tid tillbaka, president Akajev, störtades.
EnglishI also want to thank my long-time colleague whom I have always admired, Mrs Bonino, who has been committed to Afghanistan for so long.
Vi kommer att hjälpa Afghanistan i många år framöver med utbildning och förebyggande hälsovård – det grundläggande.
EnglishThe long-time pacifist president and winner of our Sakharov Prize, the late Ibrahim Rugova, would be very pleased to hear of it.
Den ständige fredsvännen och vinnaren av vårt Sacharovpris, framlidne president Ibrahim Rugova, skulle ha blivit mycket glad över att höra detta.
EnglishI also want to thank my long-time colleague whom I have always admired, Mrs Bonino, who has been committed to Afghanistan for so long.
Jag vill också tacka min kollega sedan lång tid tillbaka som jag alltid har beundrat, Emma Bonino, som har varit engagerad i Afghanistan under en lång tid.
EnglishAt the other end, inexperienced workers will be paid the same as experienced, long-time employees, which goes right against established practice.
Å andra sidan ska oerfarna arbetstagare få samma lön som erfarna arbetstagare som varit anställda länge, vilket strider helt mot etablerad praxis.
EnglishMr Bush has excluded from this list a number of European Member States - including Ireland - which have been long-time allies of the United States.
Från denna lista har George W. Bush uteslutit ett antal EU-medlemsstater – däribland Irland – som länge har varit Förenta staternas bundsförvanter.
EnglishI have been a long-time opponent of the EU having a role in these two policy fields, which I sincerely believe must remain the sole prerogative of the sovereign Member States.
Jag är sedan länge emot att EU har en roll inom dessa två politikområden, som jag uppriktigt anser bör förbli enbart de suveräna medlemsstaternas privilegium.
English. - I have been a long-time supporter of a Financial Transaction Tax (FTT), or as the supporters in the USA call it - a financial speculation tax (FST).
skriftlig. - (EN) Jag har länge varit anhängare av en skatt på finansiella transaktioner, eller som anhängarna i Förenta staterna kallar den - en skatt på finansiell spekulation.
EnglishAs for long-time measures, sufficient investment in the framework fisheries research program is of paramount importance, especially with a view to enhancing energy efficiency.
När det gäller långfristiga åtgärder är tillräckliga investeringar i ramprogrammet för fiskeriforskning av största betydelse, särskilt med tanke på att energieffektiviteten måste förbättras.