"longevity" - Svensk översättning

EN

"longevity" på svenska

EN

longevity {adjektiv}

volume_up
longevity
The evidence for that is in the longevity and the health of people.
Beviset för det är människornas livslängd och hälsa.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
Den visar er BNP per capita, befolkning, livslängd, och det är allt.
It is important to come back to the increased longevity of the citizens of the European Union.
Det är viktigt att återknyta till den ökade livslängden för medborgarna i Europeiska unionen.

Användningsexempel för "longevity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
Och även trots denna fantastiska långlevnad anses de idag vara utrotningshotade.
EnglishBut first I'd like to debunk some common myths when it comes to longevity.
Men först skulle jag vilja avslöja några vanliga myter angående att uppnå ett långt liv.
EnglishAnd in the northern part of the main island, this is ground zero for world longevity.
Och den norra delen av huvudön, är centrum för världens längst levande.
EnglishThe challenge is to ensure longevity as a reward and not a punishment.
Utmaningen är att se till att den ökade livslängden blir en belöning och inte ett straff.
EnglishSo it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
Den visar er BNP per capita, befolkning, livslängd, och det är allt.
EnglishAnd they follow five little habits that conveys to them extraordinary longevity, comparatively speaking.
Och de följer fem små vanor som ger dem, extraordinärt långa liv, jämförelsevis.
EnglishIt is important to come back to the increased longevity of the citizens of the European Union.
Det är viktigt att återknyta till den ökade livslängden för medborgarna i Europeiska unionen.
EnglishIn other words 'prosperity ' is being jeopardised by the increase in longevity.
" Välfärden " hotas alltså av den ökade livslängden!
EnglishIn other words 'prosperity' is being jeopardised by the increase in longevity.
"Välfärden" hotas alltså av den ökade livslängden!
EnglishBut, like Sardinia, Okinawa has a few social constructs that we can associate with longevity.
Men, likt Sardinien, har Okinawa ett antal sociala konstruktioner som vi kan förknippa med ett långt liv.
EnglishAs was mentioned, longevity should be a reward and not a punishment.
Ett långt liv bör som sagt belönas och inte straffas.
EnglishThe evidence for that is in the longevity and the health of people.
Beviset för det är människornas livslängd och hälsa.
EnglishThe statistical evidence confirms that one of the biggest dangers to human health and longevity is unemployment.
Hur kan vi förhindra att den används av en intet ont anande allmänhet?
EnglishThe problem is that we're not programmed for longevity.
Problemet är att vi inte är programmerade att leva länge.
EnglishThe statistical evidence confirms that one of the biggest dangers to human health and longevity is unemployment.
Statistik bekräftar att en av de största farorna för människans hälsa och livslängd är arbetslöshet.
EnglishBut if you ask the average American what the optimal formula of longevity is, they probably couldn't tell you.
Men om du frågar en vanlig amerikan vad den optimala formeln för att leva länge är, så vet denne förmodligen inte.
EnglishLenin himself referred to leftism as a child illness, and so in this Chamber we find childishness, maturity and longevity.
Redan Lenin kallade vänsterismen en barnsjukdom och här i kammaren finns barnslighet, mognad och ålder.
EnglishAnd they can repair themselves for longevity.
Och de kan reparera sig för lång livslängd.
EnglishThe most famous Bulgarian food must be yoghurt, with its reputed gift of longevity for those who consume it regularly.
Den mest berömda bulgariska maträtten är utan tvekan yoghurten, som påstås ge långt liv till dem som äter den regelbundet.
EnglishThe protective frost resistance is an important feature that can affect sluttäckningskonstruktionens function and longevity.
Skyddsskiktets frysmotstånd är en viktig funktion som kan påverka sluttäckningskonstruktionens funktion och livslängd.

"longevity genes" på svenska

longevity genes
Swedish
  • livslängd gener
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "longevity":

longevity