EN

long-time {adjektiv}

volume_up
The problem under discussion this morning was first identified a long time ago.
Det problem vi behandlar denna förmiddag är sedan länge identifierat.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Företagen i Flandern har sedan länge efterlyst ett sådant system.
The EU has had legislation for a long time regarding health and safety at work.
EU har sedan länge en lagstiftning när det gäller hälsa och säkerhet i arbetslivet.
Turkey matters, both as a major player in an important region, and as a long-time ally of Europe.
Turkiet är ett viktigt land, såväl som en viktig aktör i en viktig region, som såsom en långvarig allierad till Europa.
The President of the United States said that the war against 'terrorism ' will last a long time.
Förenta staternas president har förklarat att kriget mot " terrorismen " kommer att bli långvarigt.

Användningsexempel för "long-time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Det är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
EnglishOn the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishThat has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
Denna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
EnglishThis makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
EnglishAnd this is a long time ago: you were allowed to do things then you can't do today.
Och det här var länge sedan. ~~~ Man kunde göra saker då man inte kan göra idag.
EnglishTen years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Tio år är lång tid för att kunna förbereda sig och investera, oavsett konjunkturen.
EnglishThis is clearly shown by the fact that many countries solved them a long time ago.
Det framgår tydligt av det faktum att många länder har löst dem för länge sen.
EnglishAnd this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
Så såg man på kreativitet i väst väldigt länge. ~~~ Men renässansen ändrade allt.
EnglishThe EU has had legislation for a long time regarding health and safety at work.
EU har sedan länge en lagstiftning när det gäller hälsa och säkerhet i arbetslivet.
EnglishThe truth is that as MEPs it has taken us a long time to have our own statute.
Sanningen är att det dröjde att få en stadga upprättad för oss parlamentsledamöter.
EnglishThat is, by far, too long a time perspective for our own internal challenges.
Det är ett alldeles för långt tidsperspektiv för våra egna interna utmaningar.
EnglishAlthough we have been talking about this tax for a long time, it remains just talk.
Trots att vi har talat om denna skatt under lång tid är det fortfarande bara prat.
EnglishThirdly, this House has cherished the dream of a European coastguard for a long time.
För det tredje har parlamentet länge närt drömmen om en europeisk kustbevakning.
EnglishWhen you have 21 minutes to speak, two million years seems like a really long time.
När du har 21 minuter att tala, känns två miljoner år som en riktigt lång tid.
EnglishIt costs a lot of money to go to court and the proceedings take a very long time.
Det kostar mycket pengar att gå till domstolen och behandlingen tar mycket lång tid.
EnglishIt would be a distortion of a market that has worked well for a very long time.
Det skulle innebära en snedvridning av en marknad som har fungerat bra mycket länge.
EnglishAs he said, the Roma have been the most repressed minority for a very long time.
Som han sade har romerna varit den mest förtryckta minoriteten under mycket lång tid.
EnglishFor a very long time, Parliament demonstrated naïve optimism on this issue.
Under en mycket lång tid gav parlamentet prov på en naiv optimism i denna fråga.

Liknande översättningar för "long-time" på svenska

time substantiv
time adverb
Swedish
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
to time verb
Swedish
all the time adverb
Swedish