"long-term effect" - Svensk översättning

EN

"long-term effect" på svenska

EN

long-term effect {substantiv}

volume_up
long-term effect
Only thus will the cities really own JESSICA, enabling it to have a long-term effect.
Det är det enda sättet att ge städerna en känsla av ägande av Jessicainitiativet, så att det kan få en långsiktig effekt.
It is obvious that the independence of Kosovo is inevitable, but the kind of independence this is to be will have a long-term effect on the stability of all of South Eastern Europe.
– Det är uppenbart att det är oundvikligt att Kosovo blir självständigt, men den sortens självständighet som detta handlar om kommer att få en långsiktig effekt på stabiliteten i hela Sydosteuropa.

Användningsexempel för "long-term effect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat is the long-term effect of these so-called framework agreements being signed?
Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av att dessa så kallade ramavtal undertecknas?
EnglishTherefore, these conclusions will have a long-term effect on every individual.
Därför kommer de här slutsatserna att ha en långsiktig inverkan på varje enskild individ.
EnglishIt also has a long-term effect on thinking when it comes to the use of these sorts of weapons.
Den har också en långsiktig påverkan på tänkandet när det gäller användningen av detta slags vapen.
EnglishOnly thus will the cities really own JESSICA, enabling it to have a long-term effect.
Det är det enda sättet att ge städerna en känsla av ägande av Jessicainitiativet, så att det kan få en långsiktig effekt.
EnglishIt will have a very long-term effect on agriculture and as we have known it within the European Union.
Den kommer att ha mycket långvariga effekter på jordbruket och vårt synsätt på detsamma inom Europeiska unionen.
EnglishThe long-term effect of the common agricultural policy in that sense will be greater than people have often imagined.
Den långsiktiga effekten av den gemensamma jordbrukspolitiken i den meningen kommer att bli större än folk ofta har föreställt sig.
EnglishCommissioner, changing a common organisation of the market to have a long-term effect is something which we would term a reform, rather than a contingency plan.
En förändring av den gemensamma organisationen av marknaden för att få effekt på lång sikt kallar vi en reform, inte en nödplan, herr kommissionär!
EnglishIt is obvious that the independence of Kosovo is inevitable, but the kind of independence this is to be will have a long-term effect on the stability of all of South Eastern Europe.
– Det är uppenbart att det är oundvikligt att Kosovo blir självständigt, men den sortens självständighet som detta handlar om kommer att få en långsiktig effekt på stabiliteten i hela Sydosteuropa.

Liknande översättningar för "long-term effect" på svenska

term substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish