"long standing" - Svensk översättning

EN

"long standing" på svenska

EN

long standing {adjektiv}

volume_up
long standing
For generics, the Commission proposes to change a long-standing EU policy.
För generiska produkter föreslår kommissionen att en mångårig EU-politik skall ändras.
Volunteering has a long-standing tradition in the countries of Western Europe and in the US.
Volontärarbete har en mångårig tradition i Västeuropas länder och i Förenta staterna.
This is not the right time to start changing a long-standing policy because of heavy lobbying.
Detta är inte rätt tillfälle för att börja ändra en mångårig politik på grund av intensiv lobbying.

Användningsexempel för "long standing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Detta ändrar dramatiskt de handelsregler som länge har gällt mellan EU och Korea.
EnglishThere are also long-standing ties with the Communist International in the region.
I regionen finns också ett gammalt samförstånd med den kommunistiska internationalen.
EnglishHowever, this has been a long-standing and persistent problem for the developing world.
Men detta har varit ett långvarigt och ihållande problem för utvecklingsländerna.
EnglishIt supports the participation of long-standing immigrants in local elections.
Det stöder att invandrare som levt länge i landet deltar i de lokala valen.
EnglishThe problem here is the long-standing and widespread problem of a lack of legal base.
Problemet här ligger i det gamla och vanliga problemet med brist på rättslig grund.
EnglishThese are of long standing, but are being addressed already within NATO.
Dessa är av gammalt datum men man håller redan på att ta itu med dem inom Nato.
EnglishAs for the minor points, I cannot forget a few long-standing problems.
När det gäller de mindre frågorna kan jag inte glömma några historiska problem.
EnglishFor generics, the Commission proposes to change a long-standing EU policy.
För generiska produkter föreslår kommissionen att en mångårig EU-politik skall ändras.
EnglishThe latter is a long-standing principle. It can be found in the Treaties.
Som princip har sammanhållning funnits länge och är inskriven i fördragen.
EnglishAssistance to civil society is already a long-standing policy of the EU.
Stöd till det civila samhället är redan ett stående inslag i EU:s politik.
EnglishThis will also be the time to solve the long-standing paradox of Europe.
Detta kommer också att vara vår chans att lösa Europas långvariga paradox.
EnglishThe European Union fully supports the long-standing principle of budgetary discipline.
Med detta sagt fanns ett antal mycket viktiga resultat och annat som vi blev besvikna på.
EnglishThe long-standing wishes of producers are focused on naming and labelling.
Tillverkarna har sedan länge haft önskemål om benämningar och märkning.
EnglishVolunteering has a long-standing tradition in the countries of Western Europe and in the US.
Volontärarbete har en mångårig tradition i Västeuropas länder och i Förenta staterna.
EnglishIndeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.
Det är verkligen grundläggande om vi lösa långvariga konflikter.
EnglishIt responds to a social need and to long-standing requests by patients ' groups.
Det var ett socialt behov och sedan en lång tid tillbaka ett krav från alla föreningar för sjuka.
EnglishThe strengthening of our long-standing transatlantic relationship is to our mutual benefit.
En förstärkning av de gamla transatlantiska förbindelserna är till nytta för oss båda.
EnglishIt responds to a social need and to long-standing requests by patients' groups.
Det var ett socialt behov och sedan en lång tid tillbaka ett krav från alla föreningar för sjuka.
EnglishI have been a long-standing supporter of European research efforts.
. (FR) Jag har sedan länge stött de europeiska insatserna för forskningen.
EnglishThis relates to an long-standing demand which should be made concrete as soon as possible.
Det är ett gammalt krav som vi måste konkretisera så snart som möjligt.

Liknande översättningar för "long standing" på svenska

long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
standing substantiv
standing adjektiv