"long shot" - Svensk översättning

EN

"long shot" på svenska

volume_up
long shot {substantiv}
EN

long shot {substantiv}

volume_up
long shot (även: longshot)

Användningsexempel för "long shot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs is evident from the amendments, the battle is not over yet, not by a long shot.
Kampen är i det här avseendet långt ifrån avgjord, vilket framgår av vissa ändringsförslag.
EnglishThere is every reason to speak out openly that not all is well yet, not by a long shot.
Det finns all anledning att tala högt om att allt ännu inte är bra, inte på långa vägar.
EnglishIt is a long shot, but you never know - and it is worth working for.
Det är en högoddsare, men man vet aldrig - och det är värt att arbeta för.
EnglishIt is just unfortunate that they are not enough, not by a long shot.
Det är bara olyckligt att det inte är tillräckligt, inte på långa vägar.
EnglishBosnia is not ready for EU membership, not by a long shot.
Bosnien är inte redo för ett EU-medlemskap, inte ens i närheten.
EnglishMr President, apparently, the Milosevic regime is not tired of fighting battles, not by a long shot.
Herr talman! Milosevicregimen är uppenbarligen inte på långa vägar trött på att ställa till fältslag.
EnglishSimilarly, the financing pledge of 0.7% of the national budget has not been fulfilled by a long shot.
Finansieringslöftet att anslå 0,7 procent av den nationella budgeten har inte heller uppfyllts på långa vägar.
EnglishWhilst the conference in Montreal was a minor success, it was not enough – not by a long shot in my view.
Fastän konferensen i Montreal var en mindre framgång var den inte tillräcklig – inte på långa vägar, tycker jag.
EnglishTurkey is not yet ready to abolish the death sentence by a long shot, even if the death sentence is not actually carried out.
Vi befinner oss långt ifrån ett avskaffande av dödsstraffet i Turkiet, även om det inte tillämpas.
EnglishThis agreement is not enough, not by a long shot.
EnglishCertainly, progress has been made, but not enough to achieve an acceptable standard, not by a long shot.
Det stämmer att det har gjorts framsteg, men de är inte tillräckliga för att motsvara en godtagbar standard, inte på långa vägar.
EnglishNot by a long shot is it taken as self-evident, as it should be, that companies should exercise corporate social responsibility.
Det ses inte på långa vägar som självklart att företag ska utöva socialt ansvar, vilket borde vara fallet.
EnglishThat is something we men take for granted, not so women, even in Central European societies, not by a long shot.
Detta är något som vi män tar för givet, men kvinnor - till och med i Centraleuropeiska samhällen - gör inte detta, inte på långa vägar.
EnglishThe countermove - increasing direct payments and tripling the extensification premium - has still not entered into force by a long shot.
I gengäld har de höjda direktstöden liksom tredubblingen av stöden till extensifieringen ännu inte på långt när trätt i kraft.
EnglishIt is all well and good that President Putin should urge President Lukashenko to prevent violence, but it is not enough, not by a long shot.
Det är gott och väl att president Putin uppmanar president Lukasjenko att förhindra våld, men det räcker inte på långa vägar.
EnglishAt the end of this month, we are half-way through this period, but not half-way in terms of realising these goals, unfortunately, not by a long shot.
I slutet av den här månaden har vi nått halvvägs genom denna period, men tyvärr inte halvvägs i fråga om genomförandet av dessa mål, inte på långa vägar.
EnglishThe debate and the Fava report also show that we are still not agreed by a long shot on the use of airspace and the rules for air traffic control.
Det visar sig också i debatten och Favabetänkandet att vi är långt ifrån överens om användandet av luftrummet, och om bestämmelserna för vägledning av luftfarten.
EnglishI would like to end by simply repeating exactly what I always say: financially, our proposals for enlargement will not be enough, not by a long shot.
Jag skulle bara vilja avsluta genom att upprepa exakt det som jag alltid säger: ekonomiskt kommer våra förslag inför utvidgningen inte att räcka, definitivt inte.
EnglishWe all know that Greece does not come up to the mark, not by a long shot, something that has been mentioned on two occasions in the Court of Auditors' annual report.
Vi känner alla till att Grekland inte håller måttet, de är inte ens i närheten, något som har nämnts vid två tillfällen i revisionsrättens årliga rapport.
EnglishIn short, I may be concluding this report this evening, but the work is not done by a long shot, not for me and not for the European institutions.
Nästa vecka hoppas jag kunna resa till Albanien. Med andra ord kanske jag slutför detta betänkande i kväll, men arbetet i sig är långt ifrån färdigt, varken för mig eller EU:s institutioner.

Liknande översättningar för "long shot" på svenska

long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
shot substantiv