"long list" - Svensk översättning

EN

"long list" på svenska

volume_up
long list {substantiv}
EN

long list {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
long list

Användningsexempel för "long list" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCrisis conditions, to put it mildly, prevail in a long list of developing countries.
Det är frågan om milt sagt krisartade tillstånd i en lång rad utvecklingsländer.
EnglishTo sum up, this is a very long list, which needs to be closely examined.
Sammanfattningsvis är detta en mycket lång lista, som bör undersökas noggrant.
EnglishA major drawback, however, is the long list of exclusions, including photovoltaic panels.
Ett stort bakslag är dock den långa listan av undantag, inklusive solcellspaneler.
EnglishMr President, this resolution contains a long list of excellent observations and proposals.
Herr talman! Denna resolution innehåller många utmärkta iakttagelser och förslag.
EnglishI shall give you a few examples, although I could give you a long list.
Jag skulle kunna ge er en lång lista över exempel, men jag ska bara ta upp några få.
EnglishFollowing the attacks in Madrid, the Council drafted a long list with the necessary measures.
Efter attackerna i Madrid gjorde rådet upp en lång lista med nödvändiga åtgärder.
EnglishThis is not a long list, easily available in translation in all languages!
Denna lista är inte särskilt lång och översättningar till alla språk finns tillgängliga!
EnglishFor years, the reports on Turkey's progress have consisted of one long list of problems.
I åratal har rapporterna om Turkiets framsteg bestått av en enda lång lista med problem.
EnglishThe list is long, and I could go on; but you are aware of a lot of these documents.
Listan är lång, jag skulle kunna fortsätta, men ni känner redan till många av dessa dokument.
EnglishAbove all I do not want to see the EIT become just another in a long list of EU agencies.
Jag vill framför allt inte att ETI bara ska bli en i raden av EU-byråer.
EnglishOtherwise, we can continue; I have a long list of Members who have requested the floor.
Annars kan vi fortsätta. Jag har en rad kolleger som har begärt ordet.
EnglishMr President, Madam President-in-Office, you have given us a long list of subjects.
Herr ordförande, fru ordförande, fru statssekreterare! Ni har angivit en lång lista med frågor.
EnglishNot long ago, I heard a long list of things we 'have to do'.
För inte så länge sedan hörde jag en lång lista över saker som vi ”måste göra”.
EnglishTurkey is faced with having to deliver a long list of results.
Turkiet står inför en situation där landet måste uppnå en lång rad resultat.
EnglishThe list is long and you have also made preparations for the Middle East and for further progress.
Listan är lång och ni har även förberett för Mellanöstern och för vidare utveckling.
EnglishIt is already late, there is a long list of speakers and we still have another item to consider.
Det är redan sent, talarlistan är lång och vi har fortfarande en punkt kvar att ta upp.
EnglishI have another incident to add to the long list of bad news.
Jag har en till händelse att lägga till den långa listan av dåliga nyheter.
EnglishThat is a long list that affects our Union and that calls on it to shoulder its responsibilities.
Det är många exempel som alla påverkar oss inom EU och som kräver att EU tar sitt ansvar.
EnglishIn my report, you will find a long list of dysfunctions.
I mitt betänkande finner ni en lång lista över orsakerna till dessa funktionsbrister.
EnglishDo not use human rights emergencies like this one to produce a long list of issues.
Använd inte akuta människorättsproblem som detta för att framställa en lång förteckning över olika problem.

Liknande översättningar för "long list" på svenska

list substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
to list verb