"long haul" - Svensk översättning

EN

"long haul" på svenska

volume_up
long haul {substantiv} [talesätt]
EN

long haul {substantiv} [talesätt]

volume_up
long haul
volume_up
långa loppet {enb. sing.} [tales.]

Användningsexempel för "long haul" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou stated that you need to monitor this long-haul transport in the Member States.
Ni säger att ni måste kontrollera dessa långa transporter i medlemsstaterna.
EnglishI would also like to say that I believe that we are just at the beginning of a long haul.
Jag vill också säga att vi bara är i början av en omfattande uppgift.
EnglishWe are at the end of a long haul, and we have got here in pretty good shape.
Vi har relativt väl kommit till slutet av en lång vandring.
EnglishIn the last three years more than thirty persons have died in Europe after long-haul flights.
Under de senaste tre åren har fler än trettio personer i Europa avlidit efter långflygningar.
EnglishLike everyone involved, we face major challenges, but we are in it for the long haul.
I likhet med alla som är delaktiga står vi inför mycket stora utmaningar, men vi arbetar på lång sikt.
EnglishBut over long-haul routes where there is no alternative, fine.
Låt gå för att det på långdistansrutter inte finns något alternativ.
EnglishWe have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
Vi har haft det under en tid och det kommer att ta tid - vi har ett långvarigt arbete framför oss.
EnglishWhat is needed within the European Union is preparation for the long haul and a coordinated approach.
Inom EU måste vi förbereda oss på en utdragen process och få till stånd en samordnad strategi.
EnglishTo date, the Commission has actually promoted this long-haul transport with its subsidy policy.
Hittills har kommissionen snarare främjat dessa transporter över långa avstånd med sin bidragspolitik.
EnglishI would also like to express once again my agreement with Mr van Orden that we are in this for the long haul.
Jag vill även upprepa att jag instämmer med Van Orden i att detta kommer att ta lång tid.
EnglishThe euro is here for the long haul in all euro area Member States.
Euron kommer att bli kvar i euroområdets medlemsstater.
EnglishIt has been a long haul, with obstacles and unruliness along the way, and the end is certainly not yet in sight.
Det har varit en mycket lång väg, gropig och motsträvig, och slutet är fortfarande inte i sikte.
EnglishGiven the many cases of abuse during the long-haul transport of animals for slaughter, this transport should be abolished.
Med tanke på de många missbruken vid transport av slaktdjur över långa avstånd borde dessa transporter avskaffas.
EnglishThe strategy must be there for the long haul.
EnglishHowever, it should not be forgotten that the inclusion of new topics in a census takes in-depth and long-haul preparation.
Vi bör dock inte glömma att det kräver grundliga och långa förberedelser för att föra in nya ämnen i en folk- och bostadsräkning.
EnglishIt has been a long haul.
EnglishReplacing short flights with alternative forms of transport will make room for long haul flights, for which there is no alternative.
Att ersätta korta flygningar med alternativa kommunikationsformer ger utrymme för långdistansflygningar som saknar alternativ.
EnglishThese consist of information videos being shown on long-haul flights, information pamphlets being distributed to travellers, and so on.
Det gäller sådant som informationsfilmer som visas på långa flygresor och informationsbroschyrer som delas ut till resande.
English   Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office of the Council, reaching the agreement on budgetary discipline has been a long haul.
   Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande! Det har tagit lång tid att nå en överenskommelse om budgetdisciplin.
EnglishBut it is a long haul.

Synonymer (engelska) till "long haul":

long haul
English

Liknande översättningar för "long haul" på svenska

haul substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish