"long grass" - Svensk översättning

EN

"long grass" på svenska

long grass
SV
  • långt gräs

Användningsexempel för "long grass" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

At the first sign of a familiar face with money to spend that was kicked into the long grass.
Hidden in the long grass, however, was a boulder.
I think this kicks it firmly into the long grass.
It has become so bad that residents are living in fear of the snakes that are having a slithering good time in the long grass.
Let's not see this continually kicked into the long grass.
That investigation, too, appears to have been kicked into the long grass.
Without a direction the government seems to be heading down dead ends, only to see no way out of the long grass.
There could be a couple of snakes there, the guy who was supposed to cut the long grass didn't do it very well.
It is not enough to kick this issue into the long grass yet again.

Användningsexempel för "long grass" på svenska

EnglishWhat about the biodiversity criterion, for instance: has the Commission kicked it into the long grass?
Ta kriteriet om biologisk mångfald till exempel: har kommissionen lagt det på hyllan?
EnglishFudged and dodged and kicked into the long grass.
Dessa frågor har fifflats bort, undvikits och sparkats ut i ruffen.
EnglishWe need the European Constitution; we cannot let it be kicked into the long grass for months and years ahead.
Vi behöver en konstitution för Europa. Vi kan inte bara lägga den i malpåse under månader och år framöver.
EnglishSo, let us kick this very much into the long grass for the future.
EnglishBut the problem with postponing a decision by kicking it into the long grass is that you might not find it again.
Men problemet med att skjuta upp ett beslut genom att sparka ut det från planen är att man kanske inte hittar det igen.
EnglishI am listening to arguments about when the system could come to an end, but we cannot afford to kick the whole idea into the long grass.
Jag lyssnar till argumenten som gäller när systemet skulle kunna avskaffas men vi kan inte bara skjuta hela frågan på framtiden.
EnglishKicking the funding of the climate plans for developing countries into the long grass represents a serious undermining of the climate agreements.
Om man sopar finansieringen av utvecklingsländernas klimatplaner under mattan så urholkar man klimatavtalen på ett allvarligt sätt.

Liknande översättningar för "long grass" på svenska

grass substantiv
grass
Swedish
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
to grass verb
Swedish
long underwear substantiv
long gone adverb