"long gone" - Svensk översättning

EN

"long gone" på svenska

volume_up
long gone {adv.} [talesätt]
EN

long gone {adverb}

volume_up
long gone
long gone

Användningsexempel för "long gone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Annan III Plan has gone a long way towards settling differences in a fair way.
Annan III-planen bidrar starkt till att lösa motsättningarna på ett rättvist och sätt.
EnglishIn addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
Dessutom har fördomarna mot och förnedringen av dessa människor pågått länge nog.
EnglishLet me recapitulate: the debate has gone on long enough, now is the time for action.
Återigen: Det har talats tillräckligt, nu måste ord följas av handling!
EnglishThe old style of clichés and information about drugs has long gone.
Den gamla stilen med klichéer och information om narkotika är föråldrad sedan länge.
EnglishThe revolution must truly have gone a long way for the truth to be abused in such a fashion.
Revolutionen måste verkligen ha gått långt när sanningen missbrukas på ett sådant sätt.
EnglishThe Council has gone a long way in order to comply with Parliament's wishes.
Rådet har gjort mycket för att uppfylla parlamentets önskemål.
EnglishViolent oppression and threats inside and outside are tools of an era that is long gone.
Våldsamt förtryck och hot inom och utanför landet är verktyg från en era som sedan länge är förbi.
EnglishPlease tell the Heads of State or Government that the time for the policy of excuses is long gone.
Jag ber er att säga åt stats- och regeringscheferna att tiden för ursäkternas politik är förbi.
EnglishThe European Union has gone a long way to accommodate its partners, in particular those in the developing countries.
EU har gjort ansträngningar för att tillmötesgå sina partner, särskilt de i utvecklingsländerna.
EnglishThe time has long gone for simple compromises, which some, moreover, are saying will be difficult to achieve.
Tiden är ute för enkla kompromisser som somliga för övrigt säger är tillräckligt svåra att förverkliga.
EnglishThe time when we sacrificed the local environment and our citizens' health for jobs is long gone.
Den tid då vi offrade den lokala miljön och våra medborgares hälsa för sysselsättningens skull är sedan länge förbi.
EnglishHere, there is a recognition that Europe has gone a long way to assist in opening up and liberalising markets.
Här erkänner man att EU har gjort mycket för att hjälpa till att öppna upp och liberalisera marknaderna.
EnglishThe debate has gone on long enough, now is the time for action.
EnglishThe suffering of this country has gone on long enough.
EnglishThe debate has already gone on long enough.
Diskussionerna har redan pågått tillräckligt länge.
EnglishDouvier didn't intend to be gone very long.
EnglishWe have already gone a long way in implementing the provisions of the Amsterdam Treaty in the field of employment.
Vi har redan kommit ett en lång väg i genomförandet av bestämmelserna i Amsterdamfördraget inom sysselsättningsområdet.
EnglishThe European Council has gone a long way in their detailed plans for sharing of information during the European Semester.
Europeiska rådet har kommit långt i sina detaljerade planer för att dela information under den europeiska terminen.
EnglishBut the Aker Group has long since gone.
EnglishWill strangers hear our names long after we're gone...... and wonder who we were...... how bravely we fought...... how fiercely we loved?
Kommer folk i framtiden undra vilka vi var...... hur tappert vi kämpade...... och hur starkt vår kärlek brann?

Liknande översättningar för "long gone" på svenska

gone adjektiv
gone preposition
Swedish
gone adverb
Swedish
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
long underwear substantiv
long jump substantiv
Swedish