"long gestation" - Svensk översättning

EN

"long gestation" på svenska

long gestation
SV
  • lång graviditet
  • lång dräktighet

Användningsexempel för "long gestation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Such projects have long gestation periods and are rarely commercially viable on the basis of user charges.
This would help alleviate the financial risks that many non-resource sector startups have, as they often have long gestation periods before they become profitable.
However, the business of leagues requires high investments and has long gestation periods.
In contrast to industrial production, which has long gestation periods, agriculture provides the quickest road to turnaround in national exports.
For instance, this allows the incubation of next-generation businesses with long gestation periods, whereas private equity funds have average lives of seven years to exit.
We are used to investing in long-term initiatives with long gestation periods.
The card has had a long gestation and its development included a series of problems.
The film has had a long gestation and hit several stumbling blocks on its way to production.
At a time when big projects are bred in long gestation periods, what can be done in under 60 weeks?
It maintained that some of the flagship projects undertaken were of long gestation periods with the budget spread over 3-5 years.

Användningsexempel för "long gestation" på svenska

EnglishThis report had a long gestation period.
Det har legat en lång period av tankearbete bakom detta betänkande.
EnglishI recall what he said about the long gestation period of this work and I would encourage the Commission not to feel that the timetable is an indefinite one.
Jag kommer ihåg vad han sade om detta arbetes långa utvecklingsperiod, och jag vill uppmuntra kommissionen att inte känna det som om tidtabellen är obestämbar.
EnglishThis is why, after a long period of gestation, the Charter of Fundamental Rights was adopted in 2000 and came into force last year with the Treaty of Lisbon.
Efter ett långt fosterstadium antogs därför stadgan om de grundläggande rättigheterna år 2000 och trädde i kraft förra året tillsammans med Lissabonfördraget.
EnglishIn this long gestation, it is easy to forget that some of the things in this recast were actually considered quite radical when they were first raised.
Efter ett sådant utvecklingsarbete kan det vara lätt att glömma att några av sakerna i denna omarbetning faktiskt ansågs vara ganska radikala när de först lades fram.
EnglishThese reports were adopted in committee last autumn and we in our committee were unanimously of the opinion that nine months is a long enough gestation period for any report.
Dessa betänkanden antogs i utskottet i höstas, och vi i vårt utskott ansåg enhälligt att nio månader är en tillräckligt lång "dräktighetsperiod" för vilket betänkande som helst.
EnglishThese reports were adopted in committee last autumn and we in our committee were unanimously of the opinion that nine months is a long enough gestation period for any report.
Dessa betänkanden antogs i utskottet i höstas, och vi i vårt utskott ansåg enhälligt att nio månader är en tillräckligt lång " dräktighetsperiod " för vilket betänkande som helst.

Liknande översättningar för "long gestation" på svenska

gestation substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
long underwear substantiv
long gone adverb
long jump substantiv
Swedish
long trip substantiv
Swedish