EN

long-distance {adjektiv}

volume_up
long-distance
long-distance
The concept of ‘long distance’ has been taken up in other sectors, such as deep-sea fishing.
Begreppet ”långdistans” har tagits upp i andra sektorer som till exempel fiske ute till havs.

Användningsexempel för "long-distance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPassengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
Passagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
EnglishThat results in fast, cross-border, long-distance trains with matching ticket sales.
Detta leder till snabba långdistanståg med enhetliga system för biljettförsäljning.
EnglishIn this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Det blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
EnglishIt goes out to a really long distance, compared to any of these other sorts of things.
Den når ut en riktigt lång sträcka jämfört med andra typer av liknande lösningar.
EnglishHowever, local and long-distance passenger transport must not be affected in any way.
Lokal- och fjärrtrafiken för passagerare får emellertid inte drabbas på något sätt.
EnglishMega-farms, feed lots, chemical amendments, long-distance travel, food processing.
Jättegårdar, foderframställning, tillsatta kemikalier, lång fraktväg, processerad mat.
EnglishThe enforcement of laws on long distance transport is not satisfactory.
Genomförandet av lagstiftningen om långväga transporter är inte tillfredsställande.
EnglishBetween 1993 and 2000 alone long-distance lorry transport therefore increased by a whole 30%.
Bara mellan 1993 och år 2000 ökade långtradartransporterna därför med hela 30 procent.
EnglishOther demands include rules restricting long distance journeys by official Parliament cars.
Andra krav inbegriper regler om begränsning av långa resor med parlamentets tjänstebilar.
EnglishThe same applies even to cross-border, long-distance transport.
Samma sak gäller till och med för gränsöverskridande, långväga transporter.
EnglishThe concept of ‘long distance’ has been taken up in other sectors, such as deep-sea fishing.
Begreppet ”långdistans” har tagits upp i andra sektorer som till exempel fiske ute till havs.
EnglishWe want to have this accessibility not only for local but also for long-distance buses.
Vi vill ha denna tillgänglighet inte bara för bussar i lokaltrafik, utan också för långfärdsbussar.
EnglishSurreal says long-distance visitors on Luleås great ice roads.
Surrealistiskt säger långväga besökare om Luleås fantastiska isvägar.
EnglishLong-distance transport can only be regulated at European level.
Det är omöjligt att reglera transporter över långa distanser om man inte gör det på europeisk nivå.
EnglishIn addition to the vast areas of nature, there are exciting sites to visit that attract many long distance visitors.
Förutom en storslagen natur finns spännande besöksmål som lockar många långväga besökare.
EnglishLiberalization is of little benefit to European consumers unless they can choose their long-distance operator.
Utan val av interurbanoperatören har den europeiska konsumenten föga nytta av liberaliseringen.
EnglishIf they are to honour this commitment, then the long-distance transport of live animals must end.
Om de skall kunna stå för denna förpliktelse så måste det bli ett slut på långa transporter av levande djur.
EnglishThis particularly applies in the case of long-distance traffic.
Det gäller absolut för trafik över längre avstånd.
EnglishFor the long-distance slave trade based in Venice.
För den internationella slavhandeln som var baserad i Venedig.
EnglishThey will cover matters such as long-distance transport or new, substantially upgraded standards for vehicles.
De kommer att innefatta frågor som t.ex. långa transporter och nya, betydligt hårdare fordonsnormer.

Synonymer (engelska) till "long-distance call":

long-distance call

Liknande översättningar för "long-distance" på svenska

distance substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish