EN

lone {adjektiv}

volume_up
It is set in 2055 and focuses on a lone survivor of climate catastrophe.
Den utspelas 2055 och fokuserar på en ensam överlevande efter en klimatkatastrof.
In fact not one single Member State wishes to play a lone hand.
Faktum är att inte en enda medlemsstat önskar föra spelet ensam.
Now it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Nu är det inte en ensam knasboll, inte två knasbollar, tre är en folkmassa, och en folkmassa är nyheter.

Användningsexempel för "lone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is set in 2055 and focuses on a lone survivor of climate catastrophe.
Den utspelas 2055 och fokuserar på en ensam överlevande efter en klimatkatastrof.
EnglishI am particularly struck by the poverty among lone elderly women.
Jag är särskilt upprörd över fattigdomen bland äldre ensamstående kvinnor.
EnglishUnfortunately, we have remained a lone voice in the desert, and the fault for this lies with Parliament.
Tyvärr talade vi för döva öron och det är parlamentet som bär skulden till det.
EnglishNow it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Nu är det inte en ensam knasboll, inte två knasbollar, tre är en folkmassa, och en folkmassa är nyheter.
EnglishIn fact not one single Member State wishes to play a lone hand.
Faktum är att inte en enda medlemsstat önskar föra spelet ensam.
EnglishIn some areas, as Lone Dybkjær also pointed out, the Council has weakened the Commission proposal.
På några områden, som Lone Dybkjær också var inne på, har rådet försvagat kommissionens förslag.
EnglishI want to thank you for inviting me to the Lone Star State.
Och jag vill tacka er för att ni bjudigt hit mig här.
EnglishIit is estimated that 17% of women live in poverty, and that most of these are lone mothers and immigrants.
Man beräknar att 17 procent av kvinnorna lever i fattigdom, och att de flesta är ensamma mödrar och invandrare.
EnglishAnd when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in.
Och när du hittar en ensam knasboll som gör något stort, ha modet att vara den förste som kliver fram och följer med.
EnglishWe know that Lone Dybkjær did what she could.
Vi vet att Lone Dybkjær gjorde vad hon kunde.
EnglishHow much innovation do you think will occur if that lone programmer needs to contract a team of patent lawyers?
Vilken grad av innovation blir resultatet tror ni om denne enskilde programmerare måste anlita en grupp patentadvokater?
EnglishUnfortunately, this is not a lone incident.
Tyvärr var inte detta en engångsföreteelse.
EnglishFor many years, although lacking resources, we tried to help our brothers in Eastern Europe but we were then a lone voice.
Vi har under många år och med löjligt små medel försökt hjälpa våra bröder i Östeuropa. Då stod vi helt ensamma.
EnglishI was a lone voice in this Chamber for two and half years questioning Mr Trichet on this particular difficulty.
För två år sedan var jag ensam här i parlamentet om att ifrågasätta Jean-Claude Trichet när det gäller just denna svårighet.
EnglishOne of the beauties of the software industry is that a lone programmer can sit down and write an interesting program.
Det fina med programvaruindustrin är bland annat att en enskild programmerare kan sitta och skriva ett intressant program.
EnglishOne of the beauties of the software industry is that a lone programmer can sit down and write an interesting program.
Det är detta som har drivit innovationen hittills och som har drivit fram informationssamhället och den nuvarande tekniska nivån.
EnglishWomen still make up the majority in the groups at risk: the long-term unemployed, the lone parents and the impoverished elderly.
Kvinnor utgör fortfarande majoriteten inom riskgrupperna långtidsarbetslösa, ensamstående föräldrar och utarmade äldre.
EnglishHow much innovation do you think will occur if that lone programmer needs to contract a team of patent lawyers?
Patent som har registrerats eller köpts kommer att kontrollera själva verktygen som programmeraren måste använda för att kunna vara programmerare.
EnglishIf I can offer a ray of optimism to the Member, it would simply be to say that he is not a lone voice in this Parliament in making this case.
Unionen har uppmanat Turkiet att anta en sådan lag snarast och att se till att man uppfyller EU-kraven helt och hållet.
EnglishI believe that the Vice-President has allies among us in favour of the package remaining a package, apart from a lone French voice.
Jag tror att vice ordföranden har anhängare bland oss som är för att paketet förblir ett paket, med undantag av en ensam fransk röst.

"lonely girl" på svenska

lonely girl
Swedish
  • ensam flicka
  • ensam tjej
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "lone":

lone
lonely