"lol" - Svensk översättning

EN

"lol" på svenska

volume_up
lol {interj.} [förkortning]
EN

lol {interjektion} [förkortning]

volume_up
1. "laughing out loud", vardagligt
lol
volume_up
asgarv {neut.} [vard.]
lol
volume_up
asg {interj.} [vard.] [förk.] (asgarv)

Användningsexempel för "lol" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLOL (laughing out loud)
EnglishAt my meeting with the representatives of the Monitoring Committee led by Mr Lol, I was able to tell them it is equally important that civil society be involved in the process.
Vid mitt möte med företrädarna för uppföljningskommittén under ledning av Lol Mahamat Choua kunde jag tala om för dem att det är lika viktigt att det civila samhället får delta i processen.
EnglishOn the same occasion we requested and obtained from President Déby the release of Mr Lol Mahamat Choua, President of the Coordination of Political Parties for the Defence of the Constitution.
Vid samma tillfälle begärde vi att Lol Mahamat Choua, ordförande för samordningen av politiska partier för konstitutionens försvar, skulle släppas vilket beviljades av president Idriss Déby.