EN

logic {substantiv}

volume_up
1. juridik
2. annat
logic
Here it is quite apparent that the European Commission's logic is a budgetary logic.
Man ser tydligt att Europeiska kommissionens logik är en budgetmässig logik.
There is a logic which is the one that dominates our world: market capitalism.
Där finns en logik som är den i vår värld förhärskande, nämligen marknadskapitalismens logik.
If there is a logic to the case, there will be receptiveness in the answer.
Om det finns en logik i fallet, kommer svaret att vara tillmötesgående.

Användningsexempel för "logic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
Det finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Den här inkonsekventa logiken syns tydligt när man tittar på två sifferserier.
EnglishMaybe we should revisit the underlying logic, but this is impossible, of course.
Vi måste kanske diskutera logiken igen men det här är naturligtvis omöjligt.
EnglishMadam President, I will limit myself to the structures and logic of the resolution.
Herr ordförande! Jag skall begränsa mig till resolutionens struktur och logik.
EnglishAs for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
När det gäller de operativa utgifterna har EU-budgeten sin egen interna logik.
EnglishThis logic also leads to prices being fixed at an artificially high level.
Följden av denna logik blir också att priserna pressas upp på ett konstlat sätt.
EnglishIn all its operations the IMF has been guided by an invisible hand: liberalist logic.
IMF: s alla åtgärder har styrts av en osynlig hand, den liberalistiska logiken.
EnglishIt would go against the logic of simplifying the EU's external financial instruments.
Det skulle strida mot principen om att förenkla EU:s yttre finansiella instrument.
EnglishNevertheless I believe that we must begin by emphasising the logic of our policy.
Ändå tror jag att man till en början måste framhäva logiken i vår politik.
EnglishThat means that a given region will have its own logic for major projects.
Vi behåller alltså en viss logik för storskaliga projekt inom ett bestämt område.
EnglishNevertheless, it would simply be a case of sticking to the logic of the internal market.
Jag anser dock att mina ändringsförslag endast följer den inre marknadens logik.
EnglishHere it is quite apparent that the European Commission's logic is a budgetary logic.
Man ser tydligt att Europeiska kommissionens logik är en budgetmässig logik.
EnglishWe must leave behind this ultra-free trade logic which standardises the market.
Vi måste ta oss ur den extrema frihandelns logik som likriktar marknaden.
EnglishThe underlying problem is that it is impossible to compromise with market logic.
Grundproblemet är att det inte går att kompromissa med marknadens logik.
EnglishI cannot follow the logic behind the work of the European Parliament on climate change.
Jag kan inte följa logiken i Europaparlamentets arbete om klimatförändringarna.
EnglishI am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
Jag är mot denna ultraliberala logik och ville framföra min invändning.
EnglishIt runs counter to all logic and common sense and lies at the base of all our problems.
Det strider mot all logik och allt sunt förnuft, och är ett av våra stora problem.
EnglishSérgio Ribeiro's excellent report emphasizes the logic of this approach.
Vår kollega Sergio Riberios utmärkta betänkande inrättar sig efter denna logik.
EnglishThat is the logic behind the report by Mr Winkler, which I have endorsed.
Detta är logiken bakom Hermann Winklers betänkande, som jag också ställt mig bakom.
EnglishBut this must be done by maintaining the logic of the Community system.
Men detta bör göras i respekt för den inneboende logiken i gemenskapens system.

"logic gate" på svenska

logic gate
Swedish
  • logik grind
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "logic":

logic
logical
logical positivism
English