"logarithm" - Svensk översättning

EN

"logarithm" på svenska

volume_up
logarithm {substantiv}
EN

logarithm {substantiv}

volume_up
1. matematik
logarithm (även: log)
Inserts a natural logarithm with a placeholder.
Med den här ikonen infogar du tecknet för en naturlig logaritm med platshållare.
Number is the value whose logarithm to the base 10 is to be calculated.
tal är värdet vars logaritm för basen 10 ska beräknas.
Number is the value whose natural logarithm is to be calculated.
tal är värdet vars naturliga logaritm ska beräknas.

Användningsexempel för "logarithm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe natural logarithm to the base e of the value 3 will return 1.1 as the result.
Den naturliga logaritmen för basen e för värdet 3 ger som resultat 1,1.
EnglishThe natural logarithm to the base e of the value 13 will return 2.56 as the result.
Den naturliga logaritmen för basen e för värdet 13 ger som resultat 2,56.
EnglishThe natural logarithm to the base e of the value 1000 will return 6.91 as the result.
Den naturliga logaritmen för basen e för värdet 1000 ger som resultat 6,91.
EnglishThe logarithm of the number 0.75 to the base 7.5 will return -0.14 as the result.
Logaritmen för talet 0,75 och basen 7,5 ger som resultat -0,14.
EnglishThe logarithm to the base 10 of the value 0.02 will return -1.7 as the result.
Logaritmen för basen 10 för värdet 0,02 ger som resultat -1,7.
EnglishThe logarithm of the number 2.1 to the base 7 will return 0.38 as the result.
Logaritmen för talet 2,1 och basen 7 ger som resultat 0,38.
EnglishReturns the logarithm of a number to the specified base.
Ur det värde som Du anger i textfältet tal beräknas logaritmen för en valfri bas.
EnglishThe logarithm to the base 10 of the value 3 will return 0.48 as the result.
Logaritmen för basen 10 för värdet 3 ger som resultat 0,48.
EnglishNumber is the value for which the natural logarithm of the of the Gamma function is to be calculated.
tal är värdet för vilket Gamma-funktionens naturliga logaritm ska beräknas.
EnglishThe logarithm of the number 10 to the base 3 will return 2.1 as the result.
Logaritmen för talet 10 och basen 3 ger som resultat 2,1.
EnglishThe logarithm to the base 10 of the value 10 will return 1 as the result.
Logaritmen för basen 10 för värdet 10 ger som resultat 1.
EnglishInserts a natural logarithm with a placeholder.
Med den här ikonen infogar du tecknet för en naturlig logaritm med platshållare.
EnglishNumber is the value whose logarithm to the base 10 is to be calculated.
tal är värdet vars logaritm för basen 10 ska beräknas.
EnglishChoose among the regression curves None, Linear, Logarithm, Exponential or Power Regression.
Välj mellan regressionskurvalternativen Ingen, Linjär, Logaritmisk, Exponentiell eller Potentiell regression.
EnglishThe result is the natural logarithm of a complex number.
Resultatet är den naturliga logaritmen för ett komplext tal.
EnglishNumber is the value whose natural logarithm is to be calculated.
tal är värdet vars naturliga logaritm ska beräknas.
EnglishReturns the base-10 logarithm of a number.
Ur det värde som Du anger i textfältet beräknas logaritmen för basen 10.
EnglishThe result is the common logarithm of a complex number.
Resultatet är 10-logaritmen för ett komplext tal.
EnglishNumber is the value whose logarithm is to be calculated.
tal är det värde vars logaritm Du ska beräkna.
EnglishThe result is the binary logarithm of a complex number.
Resultatet är 2-logaritmen av ett komplext tal.

Synonymer (engelska) till "logarithm":

logarithm
English