"to log on" - Svensk översättning

EN

"to log on" på svenska

EN

to log on {verb}

volume_up
1. IT
to log on (även: to log in)
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
Markera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Be sure to refrain from trying to log into your account for the full 24 hours.
Försök inte att logga in på kontot under de här 24 timmarna.
Students and staff at the university can log in with user name
Studenter och anställda vid LTU kan logga in med eget användarnamn

Användningsexempel för "to log on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishSelect this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
Markera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
EnglishI grew up in a log cabin in Washington state with too much time on my hands.
Jag växte upp i en timmerstuga i delstaten Washington med för mycket tid till hands.
EnglishCommunicator will automatically dial and log in this account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.
EnglishGuys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Och detta är en logaritmisk skala: man brukar inte see linjer peka uppåt på detta sätt.
EnglishCommunicator will automatically dial and log into this account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.
EnglishHowever, third-party click trackers may log our visits as user visits.
Klickspårare från tredje part kan däremot registrera våra besök som användarbesök.
EnglishThis log-jam urgently needs to be cleared; we have to revive our European fiscal agenda.
Det är angeläget att dessa möjliggörs, vår europeiska fiskala dagordning måste aktiveras.
EnglishAmendment 15 asks for a change in the log-book tolerance from 8 % to 10 %.
I ändringsförslag 15 efterfrågas en förändring i loggbokstoleransen, från 8 till 10 procent.
EnglishAmendment 15 asks for a change in the log-book tolerance from 8% to 10%.
I ändringsförslag 15 efterfrågas en förändring i loggbokstoleransen, från 8 till 10 procent.
EnglishCommunicator will then prompt you to log into your Roaming Access server.
Communicator ber dig då ange information för påloggning till servern för platsoberoende access.
EnglishBe sure to log in to your account for a more customized Help Center experience.
Tänk på att logga in på ditt konto om du vill att ditt besök i vårt Hjälpcenter ska bli mer anpassat.
EnglishBe sure to refrain from trying to log into your account for the full 24 hours.
Försök inte att logga in på kontot under de här 24 timmarna.
EnglishIf you are not admitted to a thesis course yet, you can log in with the guest user.
Är du inte antagen ännu kan du logga in med gästanvändaren.
EnglishCommunicator can automatically dial and log in to an internet account when you use this profile.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på Internet-kontot.
EnglishYou also have control over who can log in to your account, and who can view your reports.
Du har även kontroll över vilka som kan logga in på ditt konto och vilka som kan se dina rapporter.
EnglishOtherwise, they'll still be able to log into your account and possibly make changes without your knowledge.
Annars kan de fortsätta att logga in på kontot och göra ändringar utan din vetskap.
EnglishStudents and staff at the university can log in with user name
Studenter och anställda vid LTU kan logga in med eget användarnamn
EnglishYour log files may combine search results from all search engines.
Dina loggfiler kan kombinera sökresultat från alla sökmotorer.
EnglishThe Log transaction is used for the transaction's rollback and will be cyclically written.
Transaktionsloggen är till för att möjliggöra rollback (återföring av transaktioner) och fylls i cykliskt.

Liknande översättningar för "to log on" på svenska

log substantiv
on preposition
on adjektiv
on adverb
Swedish