"lofty goal" - Svensk översättning

EN

"lofty goal" på svenska

lofty goal
SV
  • högt mål

Användningsexempel för "lofty goal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

A lofty goal, perhaps, but not at all farfetched.
Every role is important when aspiring to realise a lofty goal.
Furthermore, aim for perfection because perfection is not a lofty goal.
It is a lofty goal, but one that many teenagers need to be made aware of, say the students.
It's a lofty goal, one that few actors seem confident will come about.
The great skill these machines require makes consistency a lofty goal, and the process seems like the opposite of convenient.
A lofty goal for sure, but one we can reach eventually with an international team providing the very important assistance needed to get there!
That's a lofty goal for a bootstrapped startup that before a few months ago, was just one platform among many.

Användningsexempel för "lofty goal" på svenska

EnglishI am sure that the authors of the Globalisation Fund idea and the rapporteur herself had a lofty goal - to help people who find themselves without a job.
Jag är säker på att upphovsmännen till tanken om globaliseringsfonden och föredraganden själv har haft ett imponerande mål - att hjälpa människor som blir utan arbete.
EnglishIt is high time we implemented Maastricht’ s lofty goal: a Common Foreign and Security Policy, an essential component of which is also a common defence system.
Det är hög tid att genomföra den högtsträvande målsättningen från Maastricht: en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, i vilken också ett gemensamt försvarssystem utgör en viktig del.

Liknande översättningar för "lofty goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
lofty adjektiv
drop goal substantiv
Swedish
own goal substantiv
Swedish
to achieve a goal verb
football goal substantiv
long-term goal substantiv
equalizing goal substantiv
growth goal substantiv
Swedish
lead goal substantiv
programme goal substantiv