"to lodge a protest" - Svensk översättning

EN

"to lodge a protest" på svenska

EN

to lodge a protest {verb}

volume_up
1. näringsliv
to lodge a protest
Instead, the EU Member States should lodge a protest with the United States, and invite them to end these tests.
EU: s medlemsstater måste i stället protestera hos de Förenta staterna och inbjuda dem att göra ett slut på proven.

Användningsexempel för "to lodge a protest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis means that we cannot carry out our duties here on time and effectively, for which I once again lodge a protest.
Det gör alltså att vi inte kan sköta vårt jobb här som det skall och i rätt tid. Det protesterar jag mot igen.
EnglishInstead, the EU Member States should lodge a protest with the United States, and invite them to end these tests.
EU: s medlemsstater måste i stället protestera hos de Förenta staterna och inbjuda dem att göra ett slut på proven.
EnglishI would ask the President of the European Parliament to lodge a protest with the Cuban authorities and to demand an explanation.
Var snäll och meddela den irländska regeringen vår oro för barn som använder skoltransporter i Irland.
EnglishI believe this must end and that the President of Parliament should lodge a protest and condemn such acts.
Jag anser att detta måste få ett slut och att parlamentets talman bör sända en protest och ett fördömande av dessa gärningar.
EnglishI would ask the President of the European Parliament to lodge a protest with the Cuban authorities and to demand an explanation.
Jag uppmanar Europaparlamentets talman att framföra en protest till de kubanska myndigheterna och kräva en förklaring.
EnglishI wish to lodge a protest about that and suggest that it be taken up with the Presidency of the Council and with the chairman of our own Committee on Fisheries.
Jag vill lämna in en protest om detta och föreslår att frågan tas upp med rådets ordförandeskap och med ordföranden för vårt eget fiskeriutskott.
EnglishIf that were not to happen, the Swedish Government would, of course, have to lodge a protest against Parliament's openly repudiating Sweden's non-aligned status.
Om så inte skulle ske så måste ju den svenska regeringen framställa en protest mot att parlamentet öppet desavouerar Sveriges alliansfria status.
EnglishFinally, I wish to lodge a protest against the fact that almost no account at all has been taken of the candidate countries' needs and interests in our discussion prior to the Barcelona Summit.
Avslutningsvis vill jag föra fram en protest mot att kandidatländernas behov och intressen nästan inte alls har beaktats i vår diskussion inför mötet i Barcelona.
EnglishFinally, I wish to lodge a protest against the fact that almost no account at all has been taken of the candidate countries ' needs and interests in our discussion prior to the Barcelona Summit.
Avslutningsvis vill jag föra fram en protest mot att kandidatländernas behov och intressen nästan inte alls har beaktats i vår diskussion inför mötet i Barcelona.

Liknande översättningar för "to lodge a protest" på svenska

protest substantiv
a artikel
lodge substantiv