"locomotive" - Svensk översättning

EN

"locomotive" på svenska

volume_up
locomotive {substantiv}
volume_up
locomotion {substantiv}
SV
EN

locomotive {substantiv}

volume_up
locomotive (även: engine)
We have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Vi har en obligatorisk järnvägsavgift för varje lok och avverkad kilometer.
It applies to every locomotive on every kilometre of track, and it is practically unlimited in size.
Den gäller varje lok på varje spårkilometer och är praktiskt taget obegränsad.
If we cannot offer Ukraine a modern electric locomotive, we should at least offer it a decent diesel one.
Om vi inte kan erbjuda Ukraina ett modernt elektriskt lok, bör vi åtminstone erbjuda det en anständig dieselmotor.
It is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
Tyskland är inte längre det lokomotiv som det en gång var, utan det är den sista vagnen i detta tåg.
How can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?
Hur kan ett lokomotiv korsa en gräns när det kanske inte passar nätet på andra sidan perfekt?
Every locomotive - whether it transports passengers or goods - must pay a rail toll for every kilometre it travels.
Varje lokomotiv - vare sig det transporterar passagerare eller gods - måste betala en järnvägstull för varje kilometer det kör.

Användningsexempel för "locomotive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Vi har en obligatorisk järnvägsavgift för varje lok och avverkad kilometer.
EnglishThe wagon in front of this is the last before the locomotive and it's empty.
Vagnen framför är den sista innan loket, där fanns inte en människa.
EnglishIt applies to every locomotive on every kilometre of track, and it is practically unlimited in size.
Den gäller varje lok på varje spårkilometer och är praktiskt taget obegränsad.
EnglishIt is no longer the locomotive it once was, it is now the last coach in the train.
Tyskland är inte längre det lokomotiv som det en gång var, utan det är den sista vagnen i detta tåg.
EnglishIf we cannot offer Ukraine a modern electric locomotive, we should at least offer it a decent diesel one.
Det kan finnas andra stationer på vägen, men medlemskap bör vara slutstationen.
EnglishWhile tax has to be paid on the fuel for a diesel locomotive, there is no tax on kerosene.
Samtidigt som skatt måste betalas på bränslet till ett diesellok finns ingen skatt på flygfotogen.
EnglishHow can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?
Hur kan ett lokomotiv korsa en gräns när det kanske inte passar nätet på andra sidan perfekt?
EnglishIf we cannot offer Ukraine a modern electric locomotive, we should at least offer it a decent diesel one.
Om vi inte kan erbjuda Ukraina ett modernt elektriskt lok, bör vi åtminstone erbjuda det en anständig dieselmotor.
EnglishThe case in question was that of the Amalgamated Society of Locomotive Engineers and Firemen versus the UK.
Det fall det gäller var tvisten mellan Amalgamated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) och Storbritannien.
EnglishI have observed that a train travelling from the Netherlands to southern Germany – through two countries and three – has seven changes of locomotive.
Det är fullständigt löjligt att detta skall föreställa ett alternativ till vägtransporter.
EnglishThis locomotive needs rails.
Kvintessensen är alltså: få fart på loket, ja, men det kan inte köras i väg hur som helst, utan loket behöver räls också.
EnglishEvery locomotive - whether it transports passengers or goods - must pay a rail toll for every kilometre it travels.
Varje lokomotiv - vare sig det transporterar passagerare eller gods - måste betala en järnvägstull för varje kilometer det kör.
EnglishThe role of the SME sector as a locomotive force for innovation and research work must also be clearly borne in mind.
Även små- och medelstora företags (SME) centrala roll som motor för innovationer och forskningsverksamhet måste klart hållas i minnet.
EnglishWe are therefore glad that training costs will be refunded if a locomotive driver changes job shortly after completing his training.
Därför gläder det oss att utbildningskostnaderna ska återbetalas om en lokförare byter jobb kort efter avslutad utbildning.
EnglishI believe that the time has come to adopt a directive dealing with a harmonised locomotive operator’s licence, which is something we all agree on.
Jag anser att tiden är inne för att anta ett direktiv som handlar om harmoniserade förarbevis, vilket vi alla är överens om.
EnglishI believe that the time has come to adopt a directive dealing with a harmonised locomotive operator ’ s licence, which is something we all agree on.
Jag vill säga kommissionsledamoten att betänkandena av Dirk Sterckx och Georg Jarzembowski absolut inte är beroende av varandra.
EnglishI have observed that a train travelling from the Netherlands to southern Germany – through two countries and three – has seven changes of locomotive.
Jag har konstaterat att en tågresa från Nederländerna till Sydtyskland – genom två länder och tre [tyska delstater] – har sju lokbyten.
EnglishOf course, this is a man who would not know one end of a railway locomotive from the other and whose expertise is restricted to Thomas the Tank Engine.
Men detta är ju förstås en man som inte kan skilja mellan bak och fram på ett lokomotiv och vars kunskaper begränsar sig till leksakståg.
EnglishMr President, Commissioner, honourable Members, as Mrs Kalniete, too, has said, the European Union and the economy need a locomotive.
rådets ordförande. - (HU) Herr talman, herr kommissionsledamot, ärade ledamöter! EU och ekonomin behöver, som Sandra Kalniete också har påpekat, ett draglok.
EnglishIn order to be able to operate a locomotive which was licensed in another Member State, it often took three years and could cost up to EUR 10 million.
Det tog ofta tre år och kunde kosta upp till 10 miljoner euro att kunna använda ett lokomotiv vars tillstånd utfärdats i en annan medlemsstat.

Synonymer (engelska) till "locomotive":

locomotive
locomotion