EN

lock-up {substantiv}

volume_up
1. finans

Användningsexempel för "lock-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Man kan inte anklaga och fängsla någon utan att åtala och ställa personen inför rätta.
EnglishAs a result, it is possible to lock up Algerian journalists more quickly and for longer.
På det sättet blir det möjligt att fängsla algeriska journalister snabbare och under längre perioder.
EnglishIn order to prevent this eventuality, they want to lock everything up right away and not leave any way out.
För att bemöta denna eventualitet vill de låsa allt redan nu och inte lämna någon dörr öppen.
EnglishFolks, you better lock the doors, turn up the radios, strap yourself in.
Lås dörrarna, skruva upp radion, spänn fast er.
EnglishProposals not only to lock these criminals up but also to strip them of their profits receive my support.
Förslag som går ut på att inte bara fängsla dessa gärningsmän utan även ta ifrån dem deras vinster stöder jag.
EnglishWe should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
Vi måste föra den vidare och vara medvetna om att det inte går att stänga inne denna värdering inom EU.
EnglishI'm all too happy to find any reason to lock your ass up.
Jag letar efter en anledning att låsa in dig.
EnglishWe must definitely obtain financial perspectives that do not lock up all the sectors for seven years, something that is impossible to manage in the end.
Vi skulle kunna bli av med exportbidrag, förutsatt att, i alla händelser, grova exempel på bedrägeri har avslöjats.
EnglishCome on, lock up, baby.
EnglishThere are no choices but ideological ones, of the same type as that of Vincent Auriol, "I'll close the banks and lock up all the bankers' .
Det finns inga andra val än ideologiska val, som t.ex. de Vincent Auriol gjorde: " bankerna, de stänger jag, och bankmännen, de spärrar jag in" .
EnglishThere are no choices but ideological ones, of the same type as that of Vincent Auriol, " I 'll close the banks and lock up all the bankers '.
Det finns inga andra val än ideologiska val, som t.ex. de Vincent Auriol gjorde: " bankerna, de stänger jag, och bankmännen, de spärrar jag in ".
EnglishThirdly: after adopting the strategy on the rights of the child in January, Parliament cannot now take a step backwards and lock up children or treat them as proposed.
För det tredje: efter att parlamentet antog barnstrategin i januari kan vi nu inte backa och låsa in barn eller behandla dem som föreslås.
EnglishAll the primitive ideas which guardians of law and order had ever entertained to make it easier to lock up, extradite and condemn opposition forces were suddenly given free rein.
Alla primitiva idéer som väktarna av den allmänna ordningen någon gång har funderat ut för att underlätta inspärrning, utlämning och dömande av oppositionella personer har fått fritt spelrum.

Liknande översättningar för "lock-up" på svenska

lock substantiv
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb