"to lock away" - Svensk översättning

EN

"to lock away" på svenska

SV
EN

to lock away {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to lock away" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn order to prevent this eventuality, they want to lock everything up right away and not leave any way out.
För att bemöta denna eventualitet vill de låsa allt redan nu och inte lämna någon dörr öppen.
EnglishWe must not treat them just as elderly and lock them away in a cupboard or parcel them off and say 'that is elderly'.
Vi får inte behandla dem bara som äldre människor och låsa in dem i ett skåp eller bunta ihop dem och säga " detta är de äldre" .
EnglishWe must not treat them just as elderly and lock them away in a cupboard or parcel them off and say 'that is elderly '.
Vi får inte behandla dem bara som äldre människor och låsa in dem i ett skåp eller bunta ihop dem och säga " detta är de äldre ".
EnglishThere is also the desire to create a legal entitlement to confidentiality and to lock away documents of a kind which are at present publicly available in a range of Member States.
Man vill också skapa rättsliga krav på sekretess och sekretessbelägga dokument som i dag är offentliga i en rad medlemsstater.
EnglishLet us simply clear everyone out of the buildings, lock the door, throw away the key and give that EUR 1.7 billion back to the citizens who have earned it with their own blood, sweat and tears.
Låt oss helt enkelt tömma byggnaderna på människor, låsa dörren, kasta nyckeln och ge tillbaka dessa 1,7 miljarder euro till medborgarna som har förvärvat dem med blod, svett och tårar.

Liknande översättningar för "to lock away" på svenska

lock substantiv
away adverb
away adjektiv
Swedish
to fade away verb
to clear away verb
to blow away verb