"locally produced" - Svensk översättning

EN

"locally produced" på svenska

EN

locally produced {adverb}

volume_up
locally produced

Användningsexempel för "locally produced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Member States should give preference to locally produced and seasonal fruit.
Medlemsstaterna ska ge lokalt odlad frukt och säsongens frukt företräde.
EnglishA considerable amount of trade involves products which could just as easily be produced locally.
En stor del av handeln sker med produkter som lika gärna skulle kunna produceras lokalt.
EnglishAs other speakers before me have said, we need food produced locally by local farmers.
Som andra talare före mig redan har sagt behöver vi livsmedel som produceras lokalt av lokala jordbrukare.
EnglishThey have to be nutritious, and they have to be locally produced.
De måste vara näringsrika, och de måste vara lokalproducerade.
EnglishAnd the local population's interest is to be able to eat locally produced healthy and good quality food.
Lokalbefolkningens intresse är att kunna äta lokalt producerad hälsosam mat av bra kvalitet.
EnglishAs the rapporteur mentioned, this could mean including fresh produce, in most cases produced locally.
Som föredraganden nämnde kan det innebära att färska produkter, som oftast har producerats lokalt, tas med.
EnglishWe must stop this insane process by offering our citizens quality, locally produced food.
Vi måste stoppa den här vansinniga utvecklingen och istället erbjuda våra medborgare närproducerad mat av god kvalitet.
EnglishIn addition, the Union must ensure a level playing field between locally produced and third country products.
EU måste dessutom säkra likvärdiga villkor för lokalt producerade varor och varor från tredjeländer.
EnglishMost synthetic drugs can be produced locally.
De flesta syntetiska droger kan tillverkas lokalt.
EnglishExcise duty on beer produced locally in Madeira (
EnglishHowever, we fear that the stated means of ensuring the protection of locally produced food would be counterproductive.
Men vi är rädda att de medel som är avsedda att garantera skyddet av lokal livsmedelsproduktion kommer att motverka sitt syfte.
EnglishIn addition to this, the European Union must ensure a level playing field between locally produced and third-country products.
Dessutom måste EU garantera likvärdiga förutsättningar för produkter som tillverkas inom EU och produkter från tredjeländer.
English. - (NL) The common agricultural policy of the future must guarantee everyone access to healthy and locally-produced food.
skriftlig. - (NL) Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken måste garantera tillgång till hälsosamma och lokalt producerade livsmedel för alla.
EnglishI am happy to support increased Community funding and to give particular consideration to organic and locally produced fruit and vegetables.
Jag stöder med glädje ökad gemenskapsfinansiering och vill särskilt värna om ekologiskt odlade och lokalt producerade frukter och grönsaker.
EnglishWith Chinese help, a chocolate factory was built on the island, but consumers did not like the locally produced chocolate and chocolate consumption fell.
Med kinesisk hjälp byggdes en chokladfabrik på ön, men konsumenterna tyckte inte om den lokalt producerade chokladen och chokladkonsumtionen sjönk.
EnglishNobody understands why the EU has to import vast amounts of garlic and peppers from China and chicken from Brazil when these products could be produced locally.
Ingen förstår varför EU måste importera stora mängder vitlök och paprika från Kina och kyckling från Brasilien när dessa varor kan produceras lokalt.
EnglishWith Chinese help, a chocolate factory was built on the island, but consumers did not like the locally produced chocolate and chocolate consumption fell.
Maltas före detta premiärminister, Dom Mintoff, försökte under 1970-talet att minska chokladimporten och ändra maltesernas och turisternas chokladkonsumtion.
EnglishIf there are other resources available allowing underdeveloped regions to catch up, the volume of the GDP produced locally in these regions will actually grow.
Om det finns andra medel tillgängliga som möjliggör för underutvecklade regioner att komma ifatt kommer den lokala bruttonationalprodukten faktiskt att öka.
EnglishIt is also important to encourage technology transfer to ensure that locally produced pharmaceutical products can meet internationally agreed standards.
Det är också viktigt att uppmuntra tekniköverföring för att säkerställa att lokalt tillverkade läkemedelsprodukter uppfyller internationellt överenskommen standard.
EnglishWe voted for Amendment No 15 because we are very strongly committed to defending the European cultural heritage in relation to locally produced food.
Vi har röstat för ändringsförslag 15, eftersom vi är mycket angelägna om försvaret av det europeiska kulturarv som hänger samman med den lokala livsmedelsproduktionen.

Liknande översättningar för "locally produced" på svenska

produced verb
produced adverb
Swedish
locally cultivated adverb
Swedish
newly produced adjektiv