"local government" - Svensk översättning


Visar resultat för "local government head". "local government" finns tyvärr inte i lexikonet.
EN

"local government" på svenska

EN

local government head {substantiv}

volume_up
local government head (även: head of local government)

Användningsexempel för "local government" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Finland, quotas were introduced at local government level 10 to 15 years ago.
I Finland infördes kvotering på lokal myndighetsnivå för 10-15 år sedan.
EnglishThey do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
De vill inte arbeta, även om den lokala regeringen erbjuder dem arbete.
EnglishLet us not interfere in any way with the principle of local self-government.
Låt oss inte på något sätt blanda oss i principen om lokalt självstyre.
EnglishAt some points, such as Mostar, there are important local government problems.
Det finns på vissa punkter såsom i Mostar t.ex. viktiga lokala problem med administrationen.
EnglishFinally, I come to the important question of local government and local power.
Jag kommer slutligen fram till den viktiga frågan om den lokala administrationen och makten.
EnglishOften we forget the role and relevance of local and regional government.
Vi glömmer ofta det lokala och regionala styrets roll och betydelse.
EnglishIt also recognises the right of local authorities to self-government.
I betänkandet erkänns också lokala myndigheters rätt till självstyre.
EnglishIt also recognises the right of local authorities to self-government.
Föredraganden verkade antyda att det fanns viss missuppfattning om detta, men så framstår det.
EnglishThe Treaty recognises the principle of local self-government, as well as that of territorial cohesion.
I fördraget erkänns principen med lokalt självstyre och territoriell sammanhållning.
EnglishThere are also numerous regional governments and local government.
Det finns också flera regionala regeringar och lokala regeringar.
EnglishThirdly, cooperation between local and regional government.
För det tredje, samarbete mellan de lokala och regionala myndigheterna.
EnglishThere will be no genuine elections, just as there is no genuine local government in Belarus.
Det kommer inte att bli något riktigt val, precis som det inte finns någon lokal regering i Vitryssland.
EnglishThe Constitution also prohibits state and local government from adopting an official religion.
Konstitutionen förbjuder också delstatsregeringar och lokala regeringar att anta en officiell religion.
EnglishCentral and local government authorities in Poland are giving help.
Centrala och lokala myndigheter i Polen hjälper till.
EnglishUkraine has also undertaken to build democracy at local level and to strengthen local self-government.
Ukraina har också åtagit sig att bygga upp demokrati på lokal nivå och att stärka lokalt självstyre.
EnglishLuleå's local government commissioner Karl Petersen declines his post before the election in September 2014.
Luleå kommuns kommunalråd Karl Petersens avsäger sig sin post redan innan valet i september 2014.
EnglishThe second issue which forms part of the larger picture is mainly an issue to do with the local government officials.
Det andra problem det gäller här är främst de lokala myndighetsutövarna.
English(PL) Mr President, presidential and local government elections are planned in the Philippines for 10 May.
(PL) Herr talman! Presidentval och val av den lokala förvaltningen planeras i Filippinerna den 10 maj.
EnglishMy experience in Scottish local government has taught me how important this work is at all levels.
Mina erfarenheter från den skotska kommunalpolitiken har lärt mig hur viktigt detta arbete är på alla nivåer.
EnglishI recently attended a local government conference looking at the national social inclusion plans.
Jag deltog nyligen i en lokal regeringskonferens där man diskuterade de nationella planerna för socialt införlivande.

Liknande översättningar för "local government" på svenska

local substantiv
local adjektiv
government substantiv
government adjektiv
Swedish
local authority substantiv