"local course" - Svensk översättning

EN

"local course" på svenska

EN

local course {substantiv}

volume_up
local course

Användningsexempel för "local course" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLocal operators should, of course, take precedence in the selection of partners.
De lokala aktörerna skall givetvis prioriteras som samarbetspartner.
EnglishMost of our citizens prefer local options and, of course, language may be a deterrent to travelling very far.
De flesta av våra medborgare föredrar lokala alternativ, och språket kan förstås vara ett avskräckningsmedel för att resa någon längre väg.
EnglishPolicy to deal with the social fallout and employment needs to be taken, of course, at local, national and European level.
Den politik som gäller de sociala effekterna och sysselsättningen hör naturligtvis hemma både på lokal, på nationell och på europeisk nivå.
EnglishThis is because the government is, of course, preventing local authorities from having sufficient funds to provide 'match funding '.
Detta beror på att regeringen, naturligtvis, förhindrar lokala myndigheter från att ha tillräckliga medel för " matching funding ".
EnglishThere are of course some local services that must continue in future to be offered by the responsible authorities at the local level.
Naturligtvis finns det lokala tjänster som i framtiden fortfarande måste tillhandahållas av de ansvariga myndigheterna på lokal nivå.
EnglishOf course, specific local characteristics must be taken into account, above all on issues relating to safety, the environment and social aspects.
Naturligtvis måste de lokala särdragen beaktas, framför allt när det gäller frågor som berör säkerhet, miljö och sociala aspekter.
EnglishSuch viruses generally appear in deprived regions where the local populations are, of course, the first to be affected by the risk of pandemics.
Influensavirus uppkommer generellt sett i fattiga områden, där risken för pandemier naturligtvis drabbar lokalbefolkningen i första hand.
EnglishThis is also a concern for local residents, of course, as some of these vehicles may also be carrying dangerous goods, which then cause damage.
Detta är förstås också ett problem för invånarna på platsen, eftersom en del av dessa fordon kanske också medför farligt gods, som då ger upphov till skador.
EnglishI agree with Mr Swoboda that it is not just the bodies of the nation states, of course, that play an important role here, but also often local organisations, of course.
Jag håller med Hannes Swoboda om att det naturligtvis inte bara är nationalstaternas organ som spelar en viktig roll här, utan ofta även de lokala organisationerna.

Liknande översättningar för "local course" på svenska

local substantiv
local adjektiv
course substantiv