EN

lobbying {substantiv}

volume_up
1. politik
. - (PL) Regulation of lobbying should certainly be welcomed.
. - (PL) En reglering av lobbyverksamhet bör verkligen välkomnas.
The United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
Förenta staterna bedriver en närmast osynlig lobbyverksamhet i parlamentet.
Compulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
Obligatorisk registrering bör gälla inom alla områden för lobbyverksamhet.
lobbying
The lobbying of lawyers ' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
This is an issue which will set a precedent, and that is why we have seen such vigorous lobbying.
Detta är en prejudicerande fråga, och det är därför som vi har så stark lobbying.
SV

lobbying {utrum}

volume_up
1. politik
lobbying (även: lobbyverksamhet)
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers ' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Detta är en prejudicerande fråga, och det är därför som vi har så stark lobbying.
This is an issue which will set a precedent, and that is why we have seen such vigorous lobbying.

Användningsexempel för "lobbying" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(PL) Mr President, lobbying at the European institutions is a complex issue.
(PL) Herr talman! Lobbyverksamhet inom EU:s institutioner är en komplicerad fråga.
EnglishFor that reason we shall be lobbying hard for these three aspects to be interlinked.
Därför skall vi arbeta hårt för att se till att dessa tre aspekter hålls ihop.
EnglishThere has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
Kanada har bedrivit intensiva lobbyansträngningar för att hindra oss från det.
EnglishI fully subscribe to the description of lobbying provided in recital D of the report.
Jag håller med om den beskrivning av lobbyverksamhet som ges i skäl D i betänkandet.
EnglishThe United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
Förenta staterna bedriver en närmast osynlig lobbyverksamhet i parlamentet.
EnglishThis is confirmed yet again by our discussions and the particularly powerful lobbying.
Debatten har visat det på nytt och lobbyingverksamheten är mycket omfattande.
EnglishAs you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Som ni vet är Bryssel den internationella lobbyverksamhetens huvudstad, före Washington.
EnglishWaste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
. (FR) Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
EnglishCompulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
Obligatorisk registrering bör gälla inom alla områden för lobbyverksamhet.
EnglishWe have received strenuous lobbying, particularly on whole-body vibration.
Vi har fått besök av ihärdiga lobbyister, särskilt när det gäller helkroppsvibration.
EnglishUnfortunately, sections of European industry have been lobbying for a weak directive.
Tyvärr har delar av den europeiska industrin övat påtryckningar för ett svagt direktiv.
EnglishTherefore, rules for lobbying are ultimately a question of legitimacy.
I slutändan är därför bestämmelser om lobbyverksamhet en fråga om legitimitet.
EnglishHowever, lobbying does lead to the risk that democratic principles may be corrupted.
Risken finns dock att lobbyverksamhet kan leda till korruption av demokratiska principer.
EnglishThat being the case, there has been very intensive lobbying over recent days.
På grund av detta har det förekommit en intensiv lobbyverksamhet under de senaste dagarna.
English. - (PL) Regulation of lobbying should certainly be welcomed.
skriftlig. - (PL) En reglering av lobbyverksamhet bör verkligen välkomnas.
EnglishWaste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
EnglishWe are now launching a lobbying campaign to have co-sponsors of our draft resolution.
Vi lanserar nu en påtryckningskampanj för att få medsponsorer till vårt resolutionsförslag.
EnglishIn the past couple of months, we have witnessed a great deal of lobbying in Belgium.
De senaste månaderna har det varit en enorm lobbyverksamhet på gång.
EnglishSecondly, we wish to establish ethical and moral standards governing these lobbying activities.
För det andra vill vi inrätta etiska och moraliska normer för lobbyverksamheterna.
EnglishIt has capitulated before the interests and the sweet-voiced lobbying of the sugar industry.
Det kapitulerar inför sockerindustrins intressen och dess sockersöta lobby.

"lobbying group" på svenska

lobbying group
Swedish
  • lobbyverksamhet grupp
  • lobbygrupp
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.